Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Πέντε (5) εκατ. ευρώ στον Καϊάφα από το ΕΣΠΑ

24 Ιουλίου - 17:06 Τοπικά

Με αφορμή τη δημοσίευση του ΕΣΠΑ αξίας πέντε (5) εκατομυρίων ευρώ για την περιοχή του Καϊάφα, η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, πρ. Βουλευτής Ν. Ηλείας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, πολλών ετών, τις οποίες κάναμε ώστε να δοθούν χρήματα για την περιοχή του ΚΑΪΑΦΑ, και μετά από την σχετική εισήγησή μου στην Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, επιτέλους βγήκε το ΕΣΠΑ για τον Καϊάφα! Αυτό το κονδύλιο αφορά σε παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων και αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών.
Είμαι ικανοποιημένη, και εξέφρασα τις ευχαριστίες μου και στην κα Κουντουρά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.

Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της καθυστέρησης η κυβέρνηση έχασε δύο εκατομμύρια ευρώ από τα ήδη προϋπολογισμένα για το σχετικό έργο. Από 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαμε δεσμεύσει να διατεθούν για το έργο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης της περιοχής, θα διατεθούν πλέον μόνο 5 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αλλαγής στην χρηματοδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την οποία μειώθηκαν τα κονδύλια τα οποία διατίθενται ανά έργο.  Έστω! Να πάνε κάποια χρήματα σε αυτή την πανέμορφη περιοχή, να την συντηρήσουμε και να την αναδείξουμε.

Σημειωτέον ότι η πρόθεση της Κυβέρνησής μας ήταν να δοθούν όχι μόνο αυτά τα 7 εκατομμύρια, αλλά άλλα 20 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ μέσω του Υπουργείου Αναπτύξεως για τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η παρούσα κυβέρνηση δεν προχώρησε το αίτημα για τα πρόσθετα 20 εκατομμύρια. Η περιοχή του Καϊάφα αξίζει πολλά περισσότερα!

Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης η οποία είναι διαθέσιμη και στον εξής ιστότοπο:

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3380

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων και αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών: Τα δύο Σπήλαια αποτελούν τις ιαματικές πηγές με νερά κατάλληλα για λουτροθεραπεία και την πιο μεγάλη αξία του Καϊάφα, καθώς συνιστούν σπάνιο συνδυασμό ενός μοναδικού αρχαιολογικού μνημείου, που χρησιμοποιείται ως χώρος ιαματικών λουτρών εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ενός σημαντικού ενδιαιτήματος για πολυάριθμες αποικίες νυχτερίδων, που περιλαμβάνουν αυστηρά προστατευόμενα είδη. Τα Σπήλαια είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 112Β/1981) και αρμοδιότητα παρέμβασης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχαιολογικός Νόμος ΦΕΚ 153Α/2002). Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2017 έως 31/5/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ

801 11 36300

Φαξ

210 7473666

Σοφία Βισίλια

210 7450890

svisilia@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=82&cs=

Περισσότερα Νέα