Δρομολογήθηκε σε συνάντηση Β. Κόκκαλη – Κ. Τζαβάρα και του εκπροσώπου της ΕΛΓΟ-Δήμητρα η επίλυση του προβλήματος της προσβολής των εσπεριδοειδών από τον διαλευρώδη

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο γραφείο του υφυπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειου Κόκκαλη, με δική του πρωτοβουλία, συνάντηση με τον βουλευτή Ηλείας και πρώην υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τζαβάρα, που εκπροσωπούσε τους παραγωγούς εσπεριδοειδών της Ηλείας και του δρος Γεωργίου Καρέτσου, Προέδρου του  Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, που έχει ασχοληθεί επιστημονικά με το πρόβλημα της προσβολής των εσπεριδοειδών από τον διαλευρώδη.

Κατόπιν εντολής του υφυπουργού είχε ζητηθεί από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα η τελική πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πράγματι, στην συζήτηση που έγινε ο κ. Κόκκαλης σε συνεννόηση με τον Κώστα Τζαβάρα και τον Γ. Καρέτσο, αποδέχτηκαν ως τελική και αποτελεσματική λύση του προβλήματος αυτή που στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και πείρα των αρμοδίων ινστιτούτων και προβλέπει την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος, που έχει διαταραχθεί λόγω της υπερβολικής και αλόγιστης χρήσης οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί ο πληθυσμός των εντόμων που αποτελούν το ωφέλιμο αντίδοτο κατά του διαλευρώδη.

Στα πλαίσια αυτής της λύσης ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα με έγγραφο του, που θα σταλεί τις επόμενες μέρες στον υφυπουργό, θα προτείνει με δαπάνες του υπουργείου τη καλλιέργεια του ωφέλιμου εντόμου και την παρέμβαση μέσω αυτής της μεθόδου, ώστε να επέλθει ισορροπία στο οικοσύστημα και ο διαλευρώδης να καταπολεμηθεί από τον φυσικό του εχθρό και όχι με την  χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Εν συνεχεία, συμφωνήθηκε ο υφυπουργός να δώσει εντολή στον διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου να αναλάβει τη δαπάνη, ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Μετά από όλα αυτά αναμένεται ότι θα επέλθει οριστική και αποτελεσματική λύση του προβλήματος, που έχει οδηγήσει στην εκμηδένιση της εμπορικής αξίας των εσπεριδοειδών που παράγονται στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

Περισσότερα Νέα