Δύο εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α. και δημιουργία Σ.Μ.Α. στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

24 Ιουλίου - 18:03 Τοπικά

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.105.530 ευρώ εγκρίθηκαν για το Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλλήνης και εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος η Δημοτική Αρχή ενέταξε στο παραπάνω πρόγραμμα την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανδραβίδας και Λεχαινών, δράση η οποία θα συνοδεύεται από έργα διαχείρισης άμεσα συνδεδεμένων με την παύση της λειτουργίας του ενεργού ΧΑΔΑ.

Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την αποκατάσταση των δύο ΧΑΔΑ τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και χώρου προσωρινής αποθήκευσης στη θέση «Δροσελή». Με τη λειτουργία του ΣΜΑ τα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον

όμορο Δήμο Ήλιδας όπου θα γίνεται η δεματοποίηση και θα επιστρέφουν για

εναπόθεση στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, που έχει εκπονηθεί και είναι δεσμευτικός.

« Χάρις στην εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη προσπάθεια που από την αρχή έχουμε κάνει καταφέραμε να φθάσουμε σε ένα καλό επίπεδο. Απ’ τους τέσσερις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους παραλάβαμε 4 ΧΑΔΑ. Έχουμε ήδη αποκαταστήσει τους 2 με ίδια μέσα και με την ένταξη στο πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου των άλλων δύο ΧΑΔΑ κλείνουμε έναν δύσκολο κύκλο και ανοίγουμε μια νέα περίοδο για τους δημότες μας», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Αρβανίτης.

«Ένας από τους μεγάλους στόχους μας, υλοποιείται εντός της θητείας μας», συμπλήρωσε ο κ. Αρβανίτης, χαρακτηρίζοντας ακολούθως αυτή την εξέλιξη ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιακών παραγόντων.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

Ολική εκσκαφή του απορριμματικού ανάγλυφου, εξυγίανση του εδάφους σε βάθος 30-50εκ, κατασκευή στρώσης γεωλογικού φραγμού, διευθέτηση του απορριμματικού όγκου, κατασκευή ζωνών εξομάλυνσης, επιφανειακή κάλυψη με εδαφικό υλικό-φυτόχωμα και οριοθέτηση- περίφραξη.

Για το ΧΑΔΑ στη «Δροσελή» επιπρόσθετα θα γίνουν ιδιαίτερες εργασίες

διαμόρφωσης-εξομάλυνσης για ασφαλή έδραση του απορριμματικού επιχώματος σε

επιφάνεια 8,5 στρ. όπου σχεδιάζεται η δημιουργία του Σ.Μ.Α.

Μελέτη Δημιουργίας Υποδομών ΣΜΑ & Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης

Δεμάτων, στη θέση *ΔΡΟΣΕΛΗ* της Δ.Κ. Λεχαινών

Δημιουργία Υποδομών ΣΜΑ & Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης Δεμάτων, στη

θέση «Δροσελή».

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΣΜΑ. Ο ΣΜΑ θα είναι κινητός με απευθείας εκφόρτωση & συμπίεση σε ειδικό Συμπιεστή Απορριμμάτων (press container), χωρητικότητας 24 μ3 (δύο τεμάχια). Το σύστημα θα περιλαμβάνει ακόμα: Ένα τετραξονικό φορτηγό με υπερκατασκευή τύπου γάντζου τοποθετημένη επί τετραξονικού πλαισίου, φυλάκιο εισόδου- ζυγιστήριο- γεφυροπλάστιγγα, αυτοκινούμενο μηχάνημα φόρτωσης εκφόρτωσης δεμάτων.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας του έργου έχει οριστεί η 31η/12/2015

Περισσότερα Νέα