Δύο συνεδριάσεις σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 18:21 Τοπικά

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστεί σήμερα Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 15.00 σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50).

Στην πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος Κώστας Καρπέτας, μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επικαιροποίηση του καταρτισθέντος και εγκριθέντος Προϋπολογισμού έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη συνεδρίαση, ώρα 16.30, στον ίδιο χώρο (αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50). Αρχικά θα συζητηθεί η επερώτηση του επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου σχετικά με τη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα «social media». Θα ακολουθήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αλεποχωρίου στη Θέση «Τάργα» της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/08 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

2. Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο «Άρτεμις ή Λιακατάς» Δ.Δ. Ψαθόπυργου, Δήμου Πατρέων σε μήκος 100μ. από την εκβολή του ως ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/08 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

3. Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού έργου στο χείμαρρο «Στάχταινα» Δ.Δ. Σαλμενίκου, Δήμου Αιγιαλείας» ως ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/08 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

4. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

5. Έγκριση συγκρότησης και σύστασης επιτροπής απογραφής κατά την 1.1.2012 των περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 315/1999 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

7. Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή -Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2012, κατά την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάσει του Π.Δ. 315/1999 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

8. Επικύρωση πρακτικών της 18ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερα Νέα