Έφη Γεωργοπούλου: Ενημέρωση για τη Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, η οποία κατατέθηκε με αφορμή τις διαμαρτυρίες κατοίκων της εγγύς περιοχής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών Ηλείας, σχετικά με τα προβλήματα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας λόγω της μόλυνσης που προκαλεί στην περιοχή μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής, κυρίως λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας, για την οποία υποστηρίζουν οι κάτοικοι ότι η εταιρία δεν έχει λάβει τα μέτρα που θα όφειλε και προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η εν λόγω μονάδα λειτουργεί από το 2011 σε μισθωμένη έκταση ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία ΑΕ» και ανήκει στην εταιρεία Fargeco Hellas ΕΠΕ (ιταλικών συμφερόντων) (θέση Μπάστα Καλογεροστάνη).

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούσε τα εξής:

1)      Προτίθενται να ελέγξουν εκ νέου εάν τηρούνται εκ μέρους της εταιρίας Fargeco Hellas ΕΠΕ οι περιβαλλοντικοί όροι και η σχετική νομοθεσία, όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών (θέση Μπάστα Καλογεροστάνη) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας;

2)      Ποιες ενέργειες απαιτούνται ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθεί τόσο το δημόσιο συμφέρον, όσο και η υγιής ανταγωνισμός;

3)      Γνωρίζουν αν υπάρχει πρόθεση της εταιρίας να αποσυρθεί από τις δραστηριότητές της στην περιοχή, κλείνοντας τη μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής;

Το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ διαβίβασε τα υπ’ αριθμ. πρωτ.  886/14-04-2015 και 934/17-04-2015 έγγραφα της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος-Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και σημείωσε ότι αναμένει και ενημέρωση από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για το 1ο και το 2ο ερώτημα αναφέρει ότι έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο ύψους 29.050 € για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις σύμφωνα με την υπ.  αρ. 191/23-01-2015 Απόφαση και έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση τυχόν ποινικών διώξεων. Συγκεκριμένα στην Απόφαση που επισυνάπτεται στην Απάντηση αναφέρεται ότι η ελεγχόμενη εταιρεία λειτουργούσε το 2012 με μέση ημερήσια δυναμικότητα, 14 tn περίπου, κατά παράβαση της Απόφασης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την οποία η δυναμικότητα της όφειλε να είναι 9 tn/ημέρα. Επίσης, σημειώθηκε η απουσία παρακολούθησης της ποιότητας των αερίων αποβλήτων, η μη σύννομη διαχείριση υγρών αποβλήτων και οι μη διακριτοί χώροι αποθήκευσης τελικού προϊόντος. Ακόμη στις 08/04/2015 η υπηρεσία διενήργησε εκ νέου έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όπου διαπιστώθηκαν κατ’ αρχήν παραβάσεις σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Δεν διαπιστώθηκαν οσμές την ημέρα της αυτοψίας εντός του οικισμού Λεχαινών – Αγ. Θεοδώρων. Η διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για το 3ο ερώτημα σημειώνει ότι την ημέρα του περιβαλλοντικού ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (07-04-2015) και κατά δήλωση του υπεύθυνου, η εν λόγω μονάδα θα μεταφερθεί εντός διετίας στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Περισσότερα Νέα