Έφη Γεωργοπούλου: Ενημέρωση για το Διαδίκτυο (internet) στις αγροτικές περιοχές

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στην ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου, με αφορμή το ότι μέχρι σήμερα πολλές αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να στερούνται τη δυνατότητα σύνδεσης στο internet.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή της σημείωνε την δημόσια παρέμβαση της Ένωσης Νέων Αγροτών  Ηλείας, σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο και ζητούσε να ενημερωθεί για την εξέλιξη του έργου (υπ. αριθ. 1) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ».

Για το συγκεκριμένο έργο η βουλευτής Ηλείας είχε λάβει απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα που ανέφερε ότι «οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου αναμενόταν να ξεκινήσουν εντός του 2014 ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τον Οκτώβριο του 2015 αναμένεται η επίτευξη του πρώτου ορόσημου του έργου που είναι η πληθυσμιακή κάλυψη 30% και στα τρία lots». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με αυτήν την απάντηση απηύθυνε νέα Ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητούσε να μάθει εάν υπάρχει σχεδιασμός επέκτασης της πληθυσμιακής κάλυψης πέραν του 30% του πρώτου ορόσημου του έργου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές, στα τρία lots. Επίσης ζήτησε ενημέρωση για το έργο (υπ. αριθ. 2) «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotsopts) στην ελληνική επικράτεια» που αφορά την εγκατάσταση περίπου 4.000 περιοχών ασύρματης πρόσβασης το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2015.

Στην απάντησή του  το ερωτώμενο Υπουργείο σημειώνει ότι για το πρώτο έργο υπεγράφησαν οι συμβάσεις σύμπραξης στις 29/12/2014. Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις (α) περίοδος κατασκευής βασικών υποδομών και β) περίοδος λειτουργίας συντήρησης – εκμετάλλευσης με υπηρεσίες προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και λειτουργίας αυτών των ευρυζωνικών υποδομών, με πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου. Το αντικείμενο της παραπάνω σύμπραξης έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη με αριθ. 19171/11-11-2011 απόφαση.

Η πρώτη φάση του έργου σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΙΤ προχωράει απρόσκοπτα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28-12-2016. Μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί δίκτυο το οποίο θα δύναται να καλύπτει με ευρυζωνικές υπηρεσίες πληθυσμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνολικού πληθυσμού που διαμένει στις «λευκές» περιοχές της κάθε γεωγραφικής ζώνης και στους 18 μήνες από την έναρξη της Σύμβασης η κάλυψη θα είναι στο 60%. Στο τέλος της διετούς κατασκευής του δικτύου θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης το σύνολο του πληθυσμού (520.000 κάτοικοι) των περιοχών. Από 29-12-2016 θα ξεκινήσει η Β΄ φάση του έργου η οποία αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών από τους τρεις ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης με λήξη στις 28-12-2031 όπου και το εν λόγω δίκτυο θα παραδοθεί εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σημειώνει ότι το δεύτερο έργο βρίσκεται στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των φακέλων των τεχνικών προσφορών με επόμενο βήμα το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Τέλος σχετικά με το ερώτημα της βουλευτού που αφορούσε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο διαδίκτυο των πολιτών ορεινών, ημιορεινών και αγροτικών περιοχών της χώρας η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφέρει ότι ο ΟΤΕ Α.Ε., δεδομένου ότι έχει ορισθεί Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (σύνδεση στενής ζώνης) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. οικ. 44871/988/24.07.2014 Υπουργική Απόφαση.

Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η εξάπλωση και η χρήση του internet στις ημιορεινές, ορεινές και αγροτικές περιοχές, πέραν της διασύνδεσης εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ανάπτυξης και ευρύτερης προβολής του τόπου. Τονίζει επίσης ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή και διαμονή σε αυτές των κατοίκων των παραγωγικών ηλικιών και επομένως δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά σε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα ο σχεδιασμός υλοποίησής της καθώς και ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο κοινωνικός έλεγχος για την πορεία υλοποίησης των προαναφερόμενων έργων.

Περισσότερα Νέα