Έφη Γεωργοπούλου: Ενημέρωση για το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων στην ερώτηση των βουλευτών νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Δημήτρη Μπαξεβανάκη και Γεράσιμου Μπαλαούρα στην ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων τους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης λειτουργίας του Μουσείου αλλά και των οικονομικών ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη χορηγία πολυεθνικής εταιρείας προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία για το Μουσείο.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) σημειώνει στην απάντηση που επισυνάπτεται ότι το ύψος της χορηγίας που είχε λάβει η ΕΟΕ Ν.Π.Δ.Δ. από την εταιρία CocaCola ανερχόταν στο ποσό του 1.265.414,00 €. Το ποσό της χορηγίας που εκταμιεύτηκε για την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις της ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία ανήλθε σε 735.297,22 €. Το υπόλοιπο ποσό της χορηγίας (1.265.414,00 € – 735.297,22 €) 530.116,78 € είχε κατανεμηθεί ως εξής:

  • 400.000 € για επισκευή – συντήρηση του κτιρίου όπου στεγάζεται το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία
  • 130.116,78 € για επισκευή – συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία.

            Ωστόσο το ανωτέρω ποσό κουρεύτηκε με το PSI του 2012 και η ΕΟΕ στην απάντησή της στο ερώτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο είναι το ποσό της χορηγίας που κουρεύτηκε αναφέρει ότι στις 06/04/2015 η τρέχουσα αξία της χορηγίας είχε μειωθεί κατά 328.739,38 € και ανερχόταν στο ποσό μόλις των 221.813,39 €.

            Όσον αφορά την επαναλειτουργία του Μουσείου στην Αρχαία Ολυμπία, η ΕΟΕ στο ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι στην υπ’ αριθ. 18/18-11-2014 συνεδρίαση της Ολομελείας της, αποφάσισε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την προώθηση και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – συντήρηση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία» με την οποία παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος τη χρήση του Μουσείου στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την ένταξη του έργο στο «Ταμείο Μολυβιάτη». Το κείμενο (Σχέδιο) της Σύμβασης, το οποίο εστάλη στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (23-1-2015) για την αποδοχή του κειμένου και την υπογραφή, οριστικοποιήθηκε στην υπ’ αριθ. 21/17-2-2015 συνεδρίαση της Ολομελείας της ΕΟΕ.

            Στο σχέδιο σύμβασης που κατατέθηκε στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «γ. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αναλαμβάνει την υποχρέωση, μετά την ανακαίνιση και την οριστική παραλαβή του έργου, να συντηρεί, στελεχώνει και λειτουργεί το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με την ΕΟΕ». Επίσης στο εν λόγω σχέδιο αναφέρεται ότι η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι 12 έτη (με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Οι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία του Μουσείου θα προέρχονται από: 1. Τα εισιτήρια επίσκεψης του Μουσείου,  2. Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία πωλητηρίου στο χώρο του Μουσείου, 3. Τα έσοδα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, 4. Δωρεές και χορηγίες και 5. Ευρωπαϊκά και Εθνικά Οικονομικά Προγράμματα.

            Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας λάβει υπόψη και πρόσφατη δήλωση του αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που ανέφερε ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει κάνει μια πρώτη συζήτηση στο ΔΣ, ότι είναι σε συνεχή επαφή με την Περιφέρεια για την επαναθεώρηση του προγράμματος του Ταμείου Μολυβιάτη, ότι η αρχική μελέτη χρειαζόταν επικαιροποίηση και ότι ο δήμος δημιουργεί μια νέα μελέτη για ένα σύγχρονο μουσείο ζητεί πλήρη και συνεχή ενημέρωση του Ηλειακού λαού από τους αρμόδιους φορείς σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο για την εξέλιξη του έργου.

Είναι ένα αυτονόητο έργο για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας που θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας σε μια περίοδο τεράστιας ανεργίας αλλά και που θα απορροφήσει κατά τα λεγόμενα της ΕΟΕ και πόρους από το «Ταμείο Μολυβιάτη» και επομένως ο κοινωνικός και θεσμικός έλεγχος είναι ακόμη πιο επιβεβλημένος για λόγους ηθικής τάξεως.

Περισσότερα Νέα