Έφη Γεωργοπούλου: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το έργο "ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη την οποία συνυπογράφει και ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Γεράσιμος Μπαλαούρας, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά  με τη διακοπή της δοκιμαστικής λειτουργίας του διυλιστηρίου της λίμνης Πηνειού στην Αμαλιάδα λόγω της αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού της λίμνης.

Η βουλευτής αναφέρεται σε προηγούμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχει ασκήσει στις 8-4-2015  για το ζήτημα της λειτουργίας του διυλιστηρίου και την καταλληλότητα του πόσιμου νερού όπου ζητείτο ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρισκόταν το εν λόγω έργο κατασκευής διυλιστηρίου πόσιμου νερού από την λίμνη Πηνειού και των υποδομών ύδρευσης και ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού.

Στην απάντηση των τότε συναρμόδιων υπουργείων σημειωνόταν ότι για την ποιότητα του νερού αρμόδια υπηρεσία είναι ο εκάστοτε δήμος και θα πρέπει να στέλνει τα αποτελέσματα του πόσιμου νερού των περιοχών ευθύνης του τόσο στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Οι βουλευτές Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ερωτούν αν έχουν εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, όπως προβλέπεται, ο Δήμος Ήλιδας (Α΄ βαθμός ευθύνης) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Β΄ βαθμός ευθύνης) ως υπεύθυνοι της ύδρευσης των περιοχών με το νερό του φράγματος. Ζητούν κάθε λεπτομέρεια για το έργο του διυλιστηρίου (ποιότητα και κόστος μελετών, προϋπολογισμό έργου, τυχόν ένταξη σε νέο ΕΣΠΑ 2014-2020) και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του διυλιστηρίου με νερό κατάλληλο για την υδροδότηση των περιοχών.

Ζητούν να ενημερωθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού του φράγματος σε σχέση με την υγειονομική καταλληλότητά του ως πόσιμο. Επομένως αν υπήρξε κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Ακόμη, ζητούν ενημέρωση πώς υδροδοτούνται μετά την διακοπή του διυλιστηρίου οι εν λόγω περιοχές και αν είναι υγειονομικά κατάλληλο το νερό που πίνουν οι πολίτες σήμερα. Επίσης ζητούν να τους προσκομιστούν τα ακριβή αποτελέσματα των μετρήσεων που οδήγησαν στην διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου.

Τέλος ερωτούν αν η πρόσφατη ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Επισκευή-αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Ηλείας», προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ σχετίζεται με την ομαλή λειτουργία του διυλιστηρίου και αν ναι γιατί δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα.

Περισσότερα Νέα