Έφη Γεωργοπούλου: Να επαναλειτουργήσει το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θύμα του PSI τα χρήματα που προορίζονταν για το έργο.

24 Ιουλίου - 17:26 Τοπικά

Ερώτηση κατέθεσαν προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Αυλωνίτου Ελένη, Διακάκη Μαρία, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Πετράκος Αθανάσιος και Πάντζας Γεώργιος ώστε να δοθεί πλήρης ενημέρωση εκ μέρους της Πολιτείας για το πότε θα επαναλειτουργήσει, το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Επίσης για το εάν έχει συναφθεί σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) για την προώθηση και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία» και για το τι πραγματικά συνέβη με την χορηγία που είχε λάβει η ΕΟΕ από την εταιρεία Coca Cola για την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις της ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι σύμφωνα με από 19-9-2014 έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) το οποίο επισυνάπτεται στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικής με το θέμα προηγούμενης ερώτησής τους, η ΕΟΕ σημειώνει ότι είχε λάβει από την εταιρεία Coca Cola σημαντική χορηγία για την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις της ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και στο κτίριο που στεγάζεται το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Οι εργασίες στις εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν, το δε υπόλοιπο της χορηγίας που προοριζόταν για τις εργασίες στο Μουσείο ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμό της ΕΟΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως επιβάλλει σχετική νομοθεσία.

Η ΕΟΕ στο παραπάνω έγγραφο αναφέρει ότι τον Μάρτιο του 2012, μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα της ΕΟΕ, υπέστησαν τις οδυνηρές συνέπειες του «κουρέματος» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτέλεσμα αυτού σε συνδυασμό με τον δραματικά μειωμένο προϋπολογισμό της είναι η αδυναμία πραγματοποίησης των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου το Μουσείο να επαναλειτουργήσει. Επίσης σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει λάβει απόφαση για ένταξη του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία» προϋπολογισμού 344.400 ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ότι από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την ΕΟΕ προετοιμάζεται προγραμματική σύμβαση για την προώθηση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, αναφέρεται ότι όταν οριστικοποιηθεί το κείμενο της σύμβασης θα υποβληθεί στην ολομέλεια της ΕΟΕ για έγκριση και υπογραφή..

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία εκτός από συμβολικό χαρακτήρα συνιστά σημαντικό πόλο έλξης τουριστών και απαιτείται άμεσα η επαναλειτουργία του. Αναδεικνύουν την ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των χορηγιών από πολυεθνικές εταιρείες στο όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων και καταγγέλλουν το νέο αθλητικό νομοσχέδιο με το οποίο επιδιώκεται η παραχώρηση υπερεξουσιών εκ μέρους της πολιτείας και άσκησης αθλητικής πολιτικής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, παρέχοντας πλήρη διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αρμοδιότητες άσχετες με το ρόλο της και εγκαθιστά την ΔΟΕ ως ένα ακόμα υπερεθνικό κέντρο διεθνούς εποπτείας στον ελληνικό αθλητισμό.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν τους κ.κ. Υπουργούς ποιο είναι το ύψος της χορηγίας που έχει λάβει η ΕΟΕ από την εταιρεία Coca Cola και ποιο είναι το ποσό της χορηγίας που κουρεύτηκε από το PSI. Επίσης, ποιο είναι το ποσό της χορηγίας που εκταμιεύτηκε για την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία, εάν έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση για την προώθηση και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία» ή έχει κατατεθεί προσχέδιο ή σχέδιο αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ποιος ευθύνεται για τη μη επαναλειτουργία του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία.

Περισσότερα Νέα