Έφη Γεωργοπούλου: Ο Πύργος βιώνει απαράδεκτες καταστάσεις με τα σκουπίδια. Να επανανταχτεί η πρόσκληση στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση απορριμμάτων.

24 Ιουλίου - 17:26 Τοπικά

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Απόστολος Αλεξόπουλος και Χαρά Καφαντάρη με αφορμή το γεγονός ότι, λίγο πριν το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 φτάσει στο διαχειριστικό του τέλος, κόβονται αιφνίδια έργα-προσκλήσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι στις 27/6/2013 υπήρξε πρόσκληση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ προς τους Δήμους όλης της χώρας για την διενέργεια Πράξεων και τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων όσον αφορά τη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

To πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 13/15-1-2014 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την ένταξη έργου στην παραπάνω πρόσκληση.

Την ίδια χρονική περίοδο με την κατάθεση της πρότασης εκ μέρους του ΕΠΠΕΡΑΑ, η Διαχειριστική Αρχή φέρεται να είχε λάβει εντολή από το Υπουργείο Ανάπτυξης να επικαιροποιήσει συνολικά το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ, ήτοι να μειωθούν οι υπερδεσμεύσεις (overbooking) στο 110% από το 170-180% που είχαν φτάσει, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα ήταν να μην προχωρήσει η πρόσκληση και εν γένει να προωθηθεί μεταξύ άλλων και το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά μέσω ΣΔΙΤ. Όλα στο βωμό των εθνικών μας εργολάβων.

Σημειώνεται ότι η πόλη του Πύργου βιώνει απαράδεκτες καταστάσεις όσον αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς τα απορρίμματα δεν μαζεύονται και δεν μεταφέρονται σε χώρους περιβαλλοντικά ενδεδειγμένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη εξέλιξη με την εναπόθεση απορριμμάτων πλησίον του Νοσοκομείου Πύργου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί ότι μόνο μέσω της μείωσης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης υπάρχει ελπίδα για βιώσιμη περιβαλλοντικά και οικονομικά λύση στο θέμα της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, διεκδικεί να εφαρμοστούν παντού αυτές οι μέθοδοι και αντίστοιχα και για την πόλη του Πύργου στον αντίποδα των ΣΔΙΤ που προωθείται σε πλήθος περιπτώσεων στη χώρα μας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την ερώτησή τους ζητούν από τους κ.κ. Υπουργούς να ενημερωθούν γιατί δεν περιλαμβάνεται, μετά και την τελευταία επικαιροποίηση, η αρχική πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΕΣΠΑ 2007-2013, και καλούν τους κ.κ. Υπουργούς να εντάξουν τη σχετική πρόσκληση στη Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και ειδικότερα στα εμπροσθοβαρή έργα, άμεσης προτεραιότητας.

Περισσότερα Νέα