Έφη Γεωργοπούλου Σαλτάρη: Διάλυση των Πανεπιστημίων λόγω της διαθεσιμότητας προσωπικού

24 Ιουλίου - 18:43 Τοπικά

Εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η βουλευτής του Νομού Ηλείας Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, κατέθεσαν στο Κοινοβούλιο ερώτηση για τις καταστροφικές επιπτώσεις που επιφέρει η διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε οκτώ Πανεπιστήμια, βάσει της υπ’αρ. 135211/Β2 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B’ 2384/24.9.2013).

Συνοπτικά στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

Δραματικές μειώσεις προσωπικού σχεδιάζεται να γίνουν σε πρώτη φάση σε οκτώ Πανεπιστήμια.

Οι συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις των υπαλλήλων από τα ΑΕΙ είναι τεράστιες, καθώς είναι ήδη σαφέστατα υποστελεχωμένα.

Ο Υπουργός Παιδείας προέβη ανεπίτρεπτα σε κίνηση προς τις εισαγγελικές αρχές αιτούμενος τη διερεύνηση ευθυνών σχετικά με τις αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

οι βουλευτές ερωτούν τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Πώς θα λειτουργήσουν οι διοικητικές δομές των ΑΕΙ, όταν αυτή προμηνύεται αδύνατη ύστερα από τις σχεδιαζόμενες μετακινήσεις/διαθεσιμότητες/απολύσεις προσωπικού, όπως για παράδειγμα στη φύλαξη του ΕΜΠ, στις βιβλιοθήκες και στα κέντρα διαχείρισης δικτύων του;

2. Πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα προκύψουν στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ζητήματα των Ιδρυμάτων, όταν τα ίδια τα Ιδρύματα αποδεικνύουν ότι βρίσκονται στο όριο λειτουργίας τους και με το υπάρχον προσωπικό;

3. Θα αποσύρει τις σχετικές διατάξεις περί των μετακινήσεων/διαθεσιμοτήτων/απολύσεων προσωπικού, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ΑΕΙ στη φυσιολογική λειτουργίας τους;

4. Ποια μέθοδος αξιολόγησης, ποια κριτήρια και ποια διαδικασία υποστήριξαν την απόφαση για την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στα 8 ΑΕΙ;

5. Γιατί δεν δημοσιοποιείται η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας ελήφθη η απόφαση για τη διαθεσιμότητα;

6. Με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκαν τα σχέδια αξιολόγησης που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια, όπως τους ζητήθηκε και γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε το σκεπτικό της απόρριψης;

7. Βάσει ποιου Νόμου και ποιου Άρθρου του Συντάγματος το Υπουργείο προχώρησε μονόπλευρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Πανεπιστημίων, στην κατάργηση διοικητικών θέσεων στα αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα;

8. Με ποιο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει την ανάπτυξη του τόπου, όταν ακυρώνει καθολικά τη λειτουργία των ΑΕΙ;

Περισσότερα Νέα