Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη: «Ενημέρωση για τη διαχείριση και εξέλιξη του έργου 4ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμναστηρίου Αμαλιάδας»

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (εκκρεμεί η απάντηση των Υπουργείων Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομίας – Υποδομών – Ναυτιλίας & Τουρισμού) στην ερώτηση της βουλευτού νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμναστηρίου Αμαλιάδας αλλά και τα απαιτούμενα βήματα για την αποπεράτωση αυτού.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούσε τα εξής:

1)      Πόσα χρήματα έχουν πιστωθεί και εκταμιευθεί προς τον Δήμο Ήλιδας μέχρι σήμερα για την αποπεράτωση του εν λόγω έργου και πόσα έχει λάβει η ανάδοχος εταιρεία;

2)      Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν σε ποια φάση υλοποίησης (εκτελεσμένες εργασίες) βρίσκεται το εν λόγω έργο;

3)      Για ποιους λόγους συνάφθηκε συμπληρωματική σύμβαση εκ μέρους του Δήμου Ήλιδας για την υλοποίηση του έργου που υπερέβαινε την εγκεκριμένη επιχορήγηση και άρα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου;

4)      Πότε θα πιστωθεί η τελευταία δόση των 76.230 ευρώ που προβλέπεται στον όγδοο λογαριασμό;

5)      Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την κατασκευή του γυμναστηρίου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου;

Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαβίβασε το υπ’ αριθμ. πρωτ.  10805/Δ4/1278/30-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στο όποιο για το 1ο ερώτημα αναφέρει  ότι έχει εκταμιευθεί προς το Δήμο Ήλιδας το ποσό της Αρχικής Σύμβασης που ανέρχεται σε 2.017.599,99 €. Το παραπάνω ποσό έχει χορηγηθεί στην Ανάδοχο Εταιρεία.

Για το 2ο ερώτημα ότι έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί για χρήση το κεντρικό κτίριο, στο γυμναστήριο έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες μέχρι τα επιχρίσματα και εκκρεμούν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Για το 3ο ερώτημα σημειώνει ότι όσον αφορά την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ο.Σ.Κ.».

Για το 4ο ερώτημα επισημαίνεται ότι η τελευταία δόση της εγκεκριμένης πίστωσης των 76.230 € έχει ήδη πληρωθεί στην ανάδοχο εταιρεία και για το 5ο και φλέγον ερώτημα της αποπεράτωσης του έργου ότι η εγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι η 31.07.2015. Προϋπόθεση για την τήρηση της παραπάνω ημερομηνίας είναι η ομαλή χρηματοδότηση του έργου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την ενημέρωση ζητά την ενεργοποίηση όλων των πολιτών και των αρμόδιων φορέων ώστε να υπάρξει εγρήγορση γύρω από αυτό το ζήτημα καθώς η εγκεκριμένη προθεσμία αποπεράτωσης λήγει σε μόλις δυόμιση μήνες. Επίσης θα επανέλθει για το θέμα μόλις δοθούν και οι υπολειπόμενες δύο απαντήσεις από τα ερωτώμενα υπουργεία.

Περισσότερα Νέα