Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: Ερωτήσεις στη βουλή για τα κενά Γερμανικών στα σχολεία και για ΧΥΤΑ Φυλής

24 Ιουλίου - 18:18 Τοπικά

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας για τα κενά διδασκαλίας γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατέθεσαν έξι (6) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στις 20.12.2013 έξι (6) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα η Μαρία Κανελλοπούλου, ο Τάσος Κουράκης, ο Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, ο Μιχάλης Κριτσωτάκης, η Τζένη Βαμβακά και η βουλευτής του Νομού Ηλείας Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη αναδεικνύουν το ζήτημα της έλλειψης καθηγητών γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρόλο που από το Σεπτέμβριο του 2013 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετατάχθηκαν καθηγητές γερμανικής γλώσσας από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε πολλούς νομούς της χώρας δε μετατάχθηκε ούτε ένας, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας να παραμένουν κενές. Σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, συνολικά πάνω από 1.500 τμήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ακόμα χωρίς καθηγητή γερμανικών.

Η κυβέρνηση των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου αποδιαρθρώνει καθημερινά το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απαξιώνοντας το και εκχωρώντας το στο ιδιωτικό κεφάλαιο αγνοώντας τις ανάγκες των πολιτών για δημόσια, δωρεάν και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την Ερώτηση τους ζητούν την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων, τη δημιουργία οργανικών θέσεων όπου υπάρχουν ελλείψεις, ενώ για την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και της κοινωνίας συνολικά αιτούνται από το Υπουργείο την κατάθεση των καταστάσεων με τις κενές ώρες διδασκαλίας γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά Νομό.

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Υγείας για την εγκληματική διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Φυλή κατέθεσαν ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλευτής του Νομού Ηλείας Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη αναδεικνύουν το ζήτημα της καταγραφής υψηλών ποσοστών ραδιενέργειας που περιείχε μέρος των νοσοκομειακών απορριμμάτων που εντόπισαν και απέτρεψαν να απορριφθούν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Φυλή οι υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ.

Συνοπτικά στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

«Σε δελτίο τύπου του ΕΔΣΝΑ της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου αναφέρεται ότι “[…]Υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας περιείχε μέρος των νοσοκομειακών απορριμμάτων που εντόπισαν και απέτρεψαν να απορριφθούν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Φυλή οι υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ[…]”. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι κατά την είσοδό τους στη μονάδα αποτέφρωσης, όπου κατ΄ εντολή της Εισαγγελίας Περιβάλλοντος οδηγήθηκαν τα εντοπισθέντα στο ΧΥΤΑ φορτία νοσοκομειακών απορριμμάτων, η εγκατεστημένη διάταξη ελέγχου ραδιενέργειας κατέγραψε εκπομπές ακτινοβολίας σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του φυσικού υποβάθρου. Ανάλογα κρούσματα παρατηρήθηκαν την Παρασκευή 13/12/2013, σε απορρίμματα που προέρχονταν από το Νοσ. Παίδων Αττικής, καθώς και την Τετάρτη 18/12/2013.

Η όλη διαδικασία των πρόσφατων στοχευμένων ελέγχων καταδεικνύει, εκτός των άλλων, ότι στην είσοδο της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη Φυλή δεν υπάρχει διάταξη ελέγχου ραδιενέργειας και ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμιά υποδομή για τον έλεγχο και τη διαχείριση των όσων επικίνδυνων αποβλήτων εντοπίζονται, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και σχετικό σχέδιο δράσης στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων των ΟΤΑ και όχι μόνο. Φέρνει στην επιφάνεια το μείζον πρόβλημα του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της έλλειψης υποδομών διάθεσής τους. (Υπόθεση για την οποία υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία του άρθρου 260 προς επιβολή προστίμων, Καταγγελία 2187/2003)».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την Ερώτηση και ΑΚΕ τους ζητούν να ενημερωθεί (καθώς και να λάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα) η Εθνική Αντιπροσωπεία για το τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την εκτροπή τους από το ρεύμα των δημοτικών απορριμμάτων, τι σκοπεύουν οι Υπουργοί ΠΕΚΑ & Εσωτερικών να αναλάβουν ως πρωτοβουλία για την άμεση αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, εάν θα προχωρήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία στην εκπόνηση Επιδημιολογικής Μελέτης για την εν λόγω περιοχή, και τέλος εάν θα προχωρήσουν οι ερωτώμενοι Υπουργοί στην εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την ποιότητα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής και Προγράμματος Αποκατάστασης.

Περισσότερα Νέα