Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: Ως νεότερο μνημέιο ενδέχεται να χαρακτηριστεί το Εργοστάσιο ¨Ξυστρή".

24 Ιουλίου - 17:09 Τοπικά

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η αρμόδια υπουργός συγκεκριμένα για το θέμα της προστασίας του πρώην εργοστασίου Ξυστρή μετά από σχετική ερώτηση που καταθέσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε τα εξής:

Το συγκρότημα του «πρώην Εργοστασίου Ξυστρή» στον Πύργο Ηλείας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ) μετά από αίτημα (2.11.2016) του Συλλόγου «Ανοικτή Συμπολιτεία – Δημ. Παράταξη Δήμου Πύργου» για τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του εν θέματι Εργοστασίου, διαβίβασε στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ) την αίτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και το από 10.11.2016 έγγραφο των ιδίων με συμπληρωματικά στοιχεία, λόγω αρμοδιότητας, προκειμένου να εξετάσουν το θέμα και εν συνεχεία να αποστείλουν στην ΔΠΑΝΣΜ το σχετικό φάκελο με συνημμένες τις απόψεις τους, ώστε αυτή να εισηγηθεί σχετικά στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων).

Το ζήτημα «του πολεοδομικού χαρακτηρισμού του ακινήτου» δεν εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα ζητήματα «του αντικειμένου και του σταδίου υλοποίησης που βρίσκεται η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης «Υψικάμινος» και των Υποέργων: Θεματικό Πάρκο «Ξυστρής» και Πράσινη Διαδρομή Πόλης», καθώς και τα προβλεπόμενα για τις εναπομείνασες εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Ξυστρή ή και τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αποφασίσθηκε η κατεδάφιση από τον Δήμο Πύργου», επίσης, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η ΔΠΑΝΣΜ, στο πλαίσιο της Προστασίας της Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία (ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.), προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο του χαρακτηρισμού του συγκεκριμένου βιομηχανικού συγκροτήματος ως νεωτέρου μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.2002) και να εισάγει το θέμα στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠ.ΠΟ.Α., Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η προστασία και η ανάδειξη του βιομηχανικού συγκροτήματος του «πρώην Εργοστασίου Ξυστρή», καθώς και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία ως δημοσίου χώρου με κοινωφελή χαρακτήρα θα συμβάλει στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης και το ΥΠ.ΠΟ.Α. θα σταθεί αρωγός, στην όποια προσπάθεια καταβληθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Περισσότερα Νέα