Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου ΕΣΠΑ

24 Ιουλίου - 19:36 Τοπικά

Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας, έλαβε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να λάβει έγκαιρα την έγκριση από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα, και να εξειδικευθούν οι νέες δράσεις.

Σημειώνεται πως οι κεντρικοί άξονες του νέου ΕΣΠΑ διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς στόχους που είναι οι εξής:

 • «Πιο Έξυπνη Ευρώπη»
 • «Πιο Πράσινη Ευρώπη»
 • «Συνδεδεμένη Ευρώπη»
 • «Κοινωνική Ευρώπη»
 • «Ευρώπη κοντά στους πολίτες»

Παράλληλα, ο κ. Δημητρογιάννης περιέγραψε και τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης.
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια.
 • Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια.
 • Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, ένα μεγάλο μέρος των πόρων θα κατευθυνθεί σε συγκεκριμένες δράσεις και τομείς, όπως η προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική οικονομία, η  ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση, η ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και η προστασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι που έλαβε υπόψη κατά την προετοιμασία του το νέο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2012-2027 είναι:

 • Περιβάλλον (γενικά – στρατηγικά)
 • Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα
 • Υδατικοί πόροι – Υγρά απόβλητα
 • Έδαφος – Στερεά απόβλητα
 • Κλιματικοί παράγοντες – Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία
 • Πολιτιστική Κληρονομιά – Τοπίο

Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά τομείς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και περαιτέρω επιδείνωση των κλιματολογικών συνθηκών, ενώ εστιάζει σε δράσεις και πρακτικές που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και σε μείωση της ρύπανσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δημητρογιάννης πρότεινε και συγκεκριμένες δράσεις  που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο ΕΣΠΑ  όπως είναι, έργα συγκράτησης υδάτων, καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση όλων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, μέτρα για τη βελτίωση των υπόγειων υδάτινων συστημάτων, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με στόχο την υποστήριξη των Δήμων.

«Οδεύουμε προς ένα νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που πρέπει να λειτουργήσει συνδυαστικά προς όφελος των συμπολιτών μας,  της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Ο συνδυαστικός αυτός στόχος δεν αποτελεί ένα όραμα, αλλά την πρακτική που πρέπει να βάλουμε στην καθημερινότητά μας» υπογράμμισε ο κ. Δημητρογιάννης.

Περισσότερα Νέα