Εκδηλώσεις ευχαριστίας στην Ηλεία από παιδιά της Κύπρου που είχαν φιλοξενηθεί το 1974 σε οικογένειες και ιδρύματα της ΙΜ Ηλείας

16 Νοεμβρίου - 11:38 Χωρίς κατηγορία

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας ἀνακοινοῦται ὅτι ἀπό 25-11-2023 ἕως 28-11-2023, θά εὑρίσκεται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας μία ὁμάδα Πρωτοβουλίας φιλοξενηθέντων παιδιῶν στήν Ἑλλάδα τό 1974, μέ Πρόεδρον τόν κ. Ἀνδρέαν Θεοδοσίου.

            Σκοπός τῆς ἀφίξεώς των εἶναι νά ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνην τους πρός τούς κατοίκους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας γιά τήν φιλοξενία τῶν 415 παιδιῶν εἰς τά Ἱδρύματά της καί εἰς οἰκίας κατοίκων τοῦ Ν. Ἠλείας καί θά πραγματοποιήσουν τίς ἑξῆς ἐκδηλώσεις:

            1) Τό Σάββατο, 25-11-2023 καί ὥρα 2 ἕως 2.30 μ.μ. εἰς τήν Πόλιν τῆς Γαστούνης θά τελεσθῆ Τρισάγιον καί κατάθεσις στεφάνου στό μνημεῖον τῶν πεσόντων καί ἀγνοουμένων τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς τό 1974.

            2) Τήν ἴδια ἡμέρα καί ὥρα 15.15 μέ 15,30 μ.μ. θά τελεσθῆ Τρισάγιον καί κατάθεσις στεφάνου στόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἠλείας κυροῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τοῦ Α΄ στήν Φραγκαβίλλα Ἀμαλιάδος.

            3) Τήν ἴδια ἡμέρα καί ὥρα 7 μ.μ. στήν Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου θά πραγματοποιηθῆ ἡ παρουσίαση τοῦ Βιβλίου τῆς κ. Νιόβης Κερκίδου, ἐκ Κύπρου, μέ τίτλον «Εὐχαριστῶ!  – Μαρτυρίες παιδιῶν τοῦ 1974».

            4) Τήν Κυριακή 26-11-2023, θά τελεσθῆ δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πύργου, ἀπό ὥρα 7 μέ 10 π.μ., εἰς τήν ὁποίαν θά λειτουργήσουν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, Ἐπίσκοπος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί θά ἐκπροσωπήση τήν Α.Θ.Μ. τόν Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ, εἰς τήν ὁποίαν θά ἐκκλησιασθοῦν οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας.

            Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν προαύλειον χῶρον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πύργου θά γίνη ἡ ἀποκάλυψη τῆς Πλακέτας ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί τῆς ὁμάδος τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Ἀνδρέα Θεοδοσίου, ἡ ὁποία θά περιέχη τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες τῆς ὁμάδος φιλοξενηθέντων παιδιῶν κατά τήν εἰσβολήν τοῦ 1974 πρός τόν Ἠλειακόν Λαόν γιά τήν φιλοξενίαν καί τήν ἐκδήλωσιν τῆς πατρικῆς ἀγάπης πρός αὐτούς.

            5) Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας θά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἐνορία – Κοινότητα Χαβαρίου γιά νά ἐκφράσουν τίς εὐχαριστίες τους πρός τίς οἰκογένειες πού φιλοξένησαν Κυπριοτόπουλα τό 1974.

            6) Τήν Δευτέρα 27-11-2023 τό πρωΐ, θά ἐπισκεφθοῦν τούς Ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς Ἀρχαίας Ὀλυμπίας.

            7) Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ὥρα 2.45 μ.μ. θά ἐπισκεφθοῦν τήν Κοινότητα Σαββαλίων γιά νά ἐκφράσουν καί ἐκεῖ τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τίς οἰκογένειες πού φιλοξένησαν Κυπριοτόπουλα τό 1974.

            8) Τήν Τρίτη 28-11-2023, τελευταία ἡμέρα τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων εἰς Ἠλεία καί ἐπιστρέφουν εἰς τήν Πατρίδα τους.  

Περισσότερα Νέα