Έκκληση από το Λιμενικό Ταμείο στους επαγγελματίες του Κατακόλου για ρύθμιση των χρεών τους.

24 Ιουλίου - 17:22 Τοπικά

Ρύθμιση οφειλών από μισθώματα χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης τού λιμανιού και ιδιοκτησίας του, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Λ.Τ.Π..
Το σκεπτικό που κυριάρχησε στο συμβούλιο, ήταν η αγαστή συνεργασία και η συμπόρευση «χέρι – χέρι» με τούς επαγγελματίες.
Σκοπός ήταν να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω συσσώρευσης επί μακρόν ανείσπρακτων οφειλών.

Επιθυμία του Λιμενικού Ταμείου είναι να υπάρχει πάντα δουλειά για τον εμπορικό κόσμο στο Κατάκολο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτό να ισχύει και για τους12 μήνες τού χρόνου.

Με βάση τ’ ανωτέρω, αποφασίσθηκε να ειδοποιηθούν οι οφειλέτες για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οι οποίες θα κριθούν κατά περίπτωση.
Για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση και παραμείνουν οφειλέτες θα γίνει άμεση άρση της παραχώρησης.

Το Δ.Λ.Τ.Π. επίσης, ανακοινώνει ότι ανατέθηκε ήδη η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για την διαμόρφωση των χώρων της προκυμαίας (μπροστά από τα παραλιακά καταστήματα), ώστε με την περάτωση των εκτελούμενων έργων η παραλιακή ζώνη να είναι καθ όλα έτοιμη να υποδεχθεί τους πολυάριθμους επισκέπτες της.

Επί πλέον έχει αποφασισθεί η πραγματοποίηση πολλαπλών πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια τού καλοκαιριού (γιορτή σαρδέλας, λευκές νύχτες , παράλληλα με συναυλίες κ.λ.π.) κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα τονώσει
την αγορά και θα προσδώσει στο Κατάκολο την αίγλη που τού αξίζει.


Περισσότερα Νέα