Ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό Spodoptera frugiperda (Smith) – Κίνδυνος εξάπλωσης του στην Π.Ε. Ηλείας

3 Οκτωβρίου - 12:32 Τοπικά

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος των Επισκοπήσεων (Surveys) διαπιστώθηκε η παρουσία του Spodoptera frugiperda (Smith) στις ΠΕ Λακωνίας και Ανατολικής Αττικής της Χώρα μας.

Πρόκειται για ενωσιακό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για την Ε.Ε. [Παράρτημα ΙΙ τού Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072] και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω τού σοβαρού δυνητικού οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου για το έδαφός της.

Το είδος Spodoptera frugiperda είναι ιθαγενές των τροπικών και υποτροπικών περιοχών της Αμερικής. Το 2016 διαπιστώθηκε η παρουσία του στην Αφρική σε περιοχές της Νιγηρίας, του Σάο Τομέ, του Μπενίν και του Τόγκο, έκτοτε δε εξαπλώθηκε ταχύτατα και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής και σήμερα βρίσκεται σε περισσότερες από 30 Αφρικανικές χώρες. Το 2018 διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου στην Ινδία, το 2019 η παρουσία του στην Αίγυπτο, το 2020 η παρουσία του στο Ισραήλ, το 2022 η παρουσία του στην Τουρκία, ενώ το 2023 διαπιστώθηκε στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι κλιματικές συνθήκες στη Μεσόγειο θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση του εντόμου και διαθέτουν μεγάλο αριθμό κατάλληλων φυτών ξενιστών. Προσβάλλει περισσότερα από 80 είδη φυτών, μεταξύ άλλων τον αραβόσιτο και άλλα σιτηρά. Ο αραβόσιτος είναι η καλλιέργεια που πλήττεται περισσότερο στην Αφρική. Πέρα αυτών, σημαντικές ζημιές προκαλεί και σε καλλιέργειες όπως βαμβάκι, σταυρανθή, κολοκυνθοειδή, φιστίκια, μηδική, κρεμμύδι, φασόλια, γλυκοπατάτα, τομάτες και άλλα σολανώδη (μελιτζάνες, πιπεριές, καπνός) και σε αρκετά καλλωπιστικά φυτά (χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα και πελαργόνια) σε όλο τον κόσμο. Στην εικόνα παρουσιάζεται η παγκόσμια διασπορά του εντόμου.

Χάρτης εξάπλωσης τού Spodoptera frugiperda στην περιοχή τού EPPO

(Πηγή: EPPO, πρόσβαση: 21-09-2023)

Το Spodoptera frugiperda έχει μεγάλο αριθμό γενεών ανά έτος. Τα ενήλικα έχουν την ικανότητα πτήσης 100 χιλιομέτρων σε μία νύχτα. Εξαιτίας τού γεγονότος ότι είναι έντομο-εισβολέας δεν έχει εξειδικευμένους φυσικούς εχθρούς στις περιοχές όπου έχει εξαπλωθεί και οι πληθυσμοί του συνεχίζουν να αυξάνουν.

Με βάση το νέο Εκτελεστικό Κανονισμό που είναι σε ισχύ (ΕΕ) 2023/1134. «Σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς στο έδαφος της Ένωσης του Spodoptera frugiperda (Smith), για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/638.» έχουν τεθεί πρόσθετοι περιορισμοί στην εισαγωγή καρπών των ειδών Capsicum, Momordica, Solanum aethiopicum, S. macrocarpon και S. melongena (μελιτζάνα), φυτών Asparagus officinalis (σπαράγγι), Zea mays (αραβόσιτος, εκτός της ζωντανής γύρης, των καλλιεργειών φυτικών ιστών και των σπόρων), Chrysanthemum, Dianthus και Pelargonium (εκτός των σπόρων).

Παρακαλούμε τούς αποδέκτες τού παρόντος εγγράφου, σε περίπτωση εντοπισμού ασυνήθιστων συμπτωμάτων ή έστω και με υπόνοια παρουσίας ύποπτων προνυμφών σε κάποια καλλιέργεια, να ενημερώνετε άμεσα το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο. Επισημαίνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Αρχή της περιοχής τους οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της Υπηρεσίας μας.

  O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
        ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Spodoptera frugiperda (Smith)

                                          Προνύμφη Spodoptera frugiperda (Πηγή: EFSA)                                                                     Προνύμφη Spodoptera frugiperda.

                                                                                                                                                                                             Λεπτομέρεια κεφαλικής κάψας

                                                                                                                                                                                     Διακρίνεται το υπόλευκο σχήμα Υ (Πηγή: EPPO)

                                                                                                 Ενήλικο αρσενικό του Spodoptera frugiperda (Πηγή: University of Florida)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/Spodoptera_frugiperda_poster220923.pdf

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/plhrofories_Spodoptera_frugiperda220923.pdf

Περισσότερα Νέα