Επερώτηση Π. Μπράμου για την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου.

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Προς

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος

κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.

Θέμα: Επερώτηση για την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου.»

Η πρωτόγνωρη κρίση που εμφανίστηκε με την πανδημία του COVID-19 προκάλεσε αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία με τον τουρισμό να είναι από τους πρώτους τομείς που επλήγησαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Τα δραστικά μέτρα που αναγκάστηκε να πάρει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού, επηρεάζουν άμεσα τον τουριστικό τομέα της χώρας μας, έναν τομέα που θεωρείται από τους πιο σημαντικούς της οικονομίας, καθώς αντιστοιχεί στο ¼ του ΑΕΠ, αναδεικνύοντας τόσο την καταλυτική σημασία του για την εθνική οικονομία και την απασχόληση όσο όμως και τη μονοδιάστατη ανάπτυξη της χώρας.

Ήδη ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές σε μια προσπάθεια να περισωθεί η τρέχουσα τουριστική περίοδος. Παρόλα αυτά το μέλλον της κρουαζιέρας παραμένει αβέβαιο. Η  ανησυχία των επαγγελματιών είναι έκδηλη, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι η φετινή σεζόν έχει χαθεί πλήρως, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί και για την άνοιξη του 2021.

Αποτέλεσμα αυτής της συγκυρίας είναι ότι το Κατακόλου, το οποίο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανήκει στους κορυφαίους προορισμούς των ελληνικών λιμανιών κρουαζιέρας, θυμίζει έρημο τοπίο, με πολλαπλές απώλειες όχι μόνο για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται πέριξ του λιμένα, αλλά με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία στην Αρχαία Ολυμπία και στον Πύργο.

Όπως σαφώς γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2757/18-7-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΨΝ7Λ6-3Φ7) Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ έγινε ένταξη πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5030063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ με ΦΠΑ.

Με την υπ’ αριθμ. 2053/27-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙA) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγινε ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση 47,45%.

Με την υπ’ αριθμ. 2406/20-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙ) (Έλεγχος Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) και κατακυρώθηκε το έργο στον ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Και ενώ φαινόταν ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου εξελίσσεται ομαλά και πως την άνοιξη του 2020 θα είχαμε εγκατάσταση του αναδόχου και έναρξη των εργασιών, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 120/10-2-2020 απόφαση της ζήτησε την παράταση ισχύος της προσφοράς και εγγυητικών συμμετοχής του αναδόχου κατά έξι (6) μήνες, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία  συμβασιοποίησης του έργου, μέχρι την 6-12-2019, ημερομηνία ισχύος των προσφορών.

Δυστυχώς η κρίση της πανδημίας δεν μετατράπηκε σε ευκαιρία για το Κατάκολο. Η έναρξη των εργασιών για την αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης αυτή τη χρονική περίοδο θα έδινε ζωή στο επίνειο του Πύργου. Επιπλέον το έργο θα μπορούσε να εκτελεστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια καθώς δεν υπάρχει παράλληλα η δραστηριότητα της κρουαζιέρας και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε ένα λιμάνι εργοτάξιο με καθημερινές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, όπως ενδεχομένως προκύψουν τον επόμενο χρόνο.

Δια τής παρούσης μου, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την διαδικασία των Επερωτήσεων ζητώ ενημέρωση:

Σε τι συνίσταται η καθυστέρηση υπογραφής της συμβάσεως με τον ανάδοχο.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών, εάν υπολείπονται, της εγκατάστασης του αναδόχου και της εκτέλεσης των εργασιών.

Ποια μέτρα θα ληφθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα κατά την επανέναρξη της κρουαζιέρας, ώστε να μην πληγούν εκ νέου οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Χ. Μπράμος

Δικηγόρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλείας

Με την Παράταξη «Απόστολος Κατσιφάρας – Δικαίωμα στην Πρόοδο»

Περισσότερα Νέα