Επιμελητήριο Ηλείας: Προγράμματα επιχορήγησης για e-shop και για θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου!

24 Ιουλίου - 16:21 Τοπικά

Το Επιμελητήριο Ηλείας ενημερώνει τα μέλη του για δυο νέα προγράμματα επιδότησης που αναμένεται να προκηρυχτούν άμεσα, συγκεκριμένα είναι τα έξης :

Α. Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, αναμένεται στο τέλος της χρονιάς. Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση. Ενώ, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης μιας λιανεμπορικής επιχείρησης, για όλη τη δαπάνη θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ και το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί γι’ αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά.

Β. Επιχορήγηση προμηθείας θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος» (επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών Σωμάτων εξωτερικού χώρου. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.

Το προγραμμα θα καλύπτει θερμαντικές συσκευές – μια ανά 10 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα χρησιμοποιούμενου εξωτερικού χώρου (αδειοδοτημένου από τις αρχές, πεζοδρόμιο κ.ο.κ. ή νόμιμου βάσει της άδειας λειτουργίας, βεράντες, ταράτσες κ.ο.κ.) και μέχρι 100 ευρώ έκαστη, οποιουδήποτε τύπου και η τοποθέτηση και λειτουργία τους γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και με τα με κάθε τρόπο παραχωρημένα από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, κλπ) καθώς και για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, ιδιόκτητα δηλαδή ή /και νοικιασμένα.

Περισσότερες πληροφορίες θα δύνονται στο Επιμελητήριο Ηλείας στα τηλέφωνα 26210-29177/36895 και στο site www.heliachamber.gr όταν θα έχουμε και τις επίσημες προκηρύξεις των 2 νέων δράσεων που θα αναφέρουν ακριβώς τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερα Νέα