Επιμόρφωση καθηγητών στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου για την κριτική σκέψη στο εκπαιδευτικό σύστημα

24 Ιουλίου - 17:21 Τοπικά

Ο Δντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Πύργου είχαν, στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων τους,  προσκαλέσει την Τετάρτη 4 Μαρτίου, τον Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κ. Παναγιώτη  Ζεύλα. Μίλησε με θέμα: «Η κριτική σκέψη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στην πολιτισμική μας ταυτότητα».

Τον προσφώνησε ο Δντης του σχολείου κ. Γ. Κομιώτης, ευχαριστώντας τον και για την προθυμία ανταπόκρισής του στο σχετικό αίτημα.

Ο κ. Ζεύλας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι:  ’’ η αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, με υπερπληθώρα πληροφοριών, είναι αδήριτη………

…….Η Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και στην αρχαία και στην νεότερη εκδοχή της είναι συνυφασμένη με την κριτική σκέψη, αφού ως καίριο ερώτημα θέτει το <<γιατί>> των πραγμάτων. Αναζητεί πάντα τη σχέση και μη αποδεχόμενη την αυτοτέλεια κανενός πράγματος και προσώπου’’.

Παρακολούθησαν τη διαλογική εισήγηση επιπλέον των καθηγητών του σχολείου, η Δντρια του ΕΕΕΕΚ κ. Α. Πετρόγιαννη οι  Υπεύθυνοι ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Ηλείας κ. Δ. Κάσσαρης κ΄ Α. Μαρίτσας, ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ κ. Η. Καλογήρου, ο Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ. Β. Αγγελόπουλος, καθώς και άλλοι καθηγητές  των όμορων σχολείων.

Περισσότερα Νέα