Επιστολή Επιμελητηρίου Ηλείας για το πρόγραμμα: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»»

24 Ιουλίου - 16:25 Τοπικά

ΘΕΜΑ:  «Επισημάνσεις – Προτάσεις  για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»»

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη ,

Με τη παρούσα επιστολή , θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό μας , σχετικά με τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στα πλαίσια του μέτρου «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Κύριε Περιφερειάρχη , είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο μέτρο γέμισε τεράστιες ελπίδες το σύνολο των επιχειρήσεων για ενίσχυση της ρευστότητάς τους , ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν εκτενέστερα , τα κριτήρια και οι δυνατότητες ένταξης ενός μεγαλύτερου εύρους επιχειρήσεων  , ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία, όπου οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας απειλούν με ολοκληρωτική καταστροφή το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων,  ώστε ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να μην απωλέσει τα ευεργετήματά του .

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα κριτήρια για την βαθμολόγηση των συμμετεχόντων  ενισχύουν  τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εντός των ορίων της Περιφέρειας και αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής . Διότι η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά  , με διαφορετικά μεγέθη , εποχικότητα και φυσικά διαφορετικές δυνατότητες απασχόλησης προσωπικού , με συνέπεια να ευνοούνται κυρίως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και να ελαχιστοποιούνται οι ελπίδες των μικρομεσαίων για ουσιαστική στήριξη μέσω της χορήγησης κάποιου κεφαλαίου .

Επιπλέον έχουμε διαπιστώσει την απουσία ορισμένων ΚΑΔ από τη λίστα των δικαιούχων και δη ΚΑΔ που αφορούν σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου προτείνουμε επανέλεγχο όλων των ΚΑΔ ώστε να είναι σύμφωνα με τις ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες έχουν εκδοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι σε ισχύ.

Επίσης σχετικά με την φορολογική ενημερότητα, όπως δεν υπήρχε στην επιστρεπτέα προκαταβολή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως προαπαιτούμενο και σε αυτό το πρόγραμμα, αφού θεωρητικά, τα ποσά δίνονται ως επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες και δεν θα πρέπει να παρακρατηθούν από δημόσιους φορείς, αλλά αντίθετα να δοθούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ειδικά σήμερα που χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενημερότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι να σταθούμε και στα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία καταρτίζεται η τελική βαθμολόγηση των συμμετεχόντων . Εξετάζοντας λοιπόν αυτά , είναι ολοφάνερο ότι έχουν τεράστιο προβάδισμα οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές το μεγαλύτερο διάστημα του Β΄ τρίμηνου του 2020 έναντι των υπολοίπων , καθώς συγκεντρώνουν έτσι 60 βαθμούς. Το γεγονός όμως αυτό  αδικεί ένα μεγάλο αριθμό πληττώμενων  επιχειρήσεων που ήταν ανοικτοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διατήρησαν παράλληλα τις θέσεις απασχόλησης . Συνεπώς θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα κριτήρια βαθμολογίας ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα στήριξης σε επιχειρήσεις που διατήρησαν ΕΜΕ για  να καταφέρουν να καλύψουν τις ζημίες της πανδημίας.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δυστυχώς δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τα Επιμελητήρια, καθώς και με άλλους φορείς, με αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό να υπάρξουν στον τελικό οδηγό αστοχίες.

Κλείνοντας θα θέλαμε να λάβετε υπόψη ότι η περίοδος για την υποβολή ενός τόσο σημαντικού μέτρου στήριξης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και χρήζει άμεσης και έγκαιρης παράτασης , λαμβάνοντας υπόψη  και το φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων που καλούνται για μία ακόμα φορά να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  .

Δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θέματα που αφορούν κάθε δικαίωμα για χρηματική ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσο πανδημίας , προτείνουμε να υπάρξει μέριμνα και για μια σεβαστή κάθετη ενίσχυση όλων των πληττώμενων επιχειρήσεων ευρύτερα , ανεξαρτήτως βαθμολογίας λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς παράγοντες όπως η βιωσιμότητα και η απασχόληση  .

Προσβλέπουμε στην καταλυτική σας παρέμβαση για την εφαρμογή περεταίρω διορθώσεων  που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα για την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης και την αξιοποίηση των πόρων του συγκεκριμένου Μέτρου , και είμαστε στη διάθεσή σας για την αναλυτικότερη ανάπτυξη του παραπάνω θέματος  .

 

Μετά τιμής

 

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Ηλείας

Περισσότερα Νέα