Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των λειτουργικών αδυναμιών του Διοικητηρίου ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΕ Ηλείας

24 Ιουλίου - 19:30 Τοπικά

Βασική αποστολή όλων μας θα πρέπει να είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Το Διοικητήριο  της Π.Ε. Ηλείας μπορεί να θεωρηθεί ως το κτίριο που στεγάζει το μεγαλύτερο πλήθος εργαζομένων στην περιοχή, αφού εκτός των υπηρεσιών της Περιφέρειας υπάρχουν και τρίτες υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε αυτό (Κτηματική Υπηρεσία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Στατιστική Υπηρεσία, Νομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.λ.π.).

Στα σαράντα (40) περίπου χρόνια από την κατασκευή του, οι ουσιαστικές εργασίες για την συντήρηση του ήταν ελάχιστες και αυτές συνήθως αφορούσαν χρωματισμούς ή τμηματικές επισκευές βλαβών των επιχρισμάτων οι οποίες είχαν προκληθεί από τους σεισμούς.

Μετά από τόσα χρόνια η εικόνα που παρουσιάζει το κτίριο είναι απογοητευτική και θα μπορούσε να απεικονιστεί στα ακόλουθα:

  • έχει αποκαλυφθεί και διαβρωθεί ο οπλισμός σε μεγάλο μέρος των δοκών και των υποστυλωμάτων, με όποιες συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για την στατικότατα και την αντοχή του κτιρίου, η επικινδυνότητα των οποίων αυξάνεται εξαιτίας της παλαιότητας του κτιρίου  και αυξημένης σεισμικότητας της περιοχής. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη διάσταση στα γραφεία που βρίσκονται στους προβόλους του κτιρίου.
  • Τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, που υφίστανται σχεδόν στο σύνολο των όψεων του κτιρίου, έχουν τάσεις αποσυναρμολόγησης με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αφενός για τους εργαζομένους και αφετέρου για τους επισκέπτες του κτηρίου και για όσους διέρχονται στα πεζοδρόμια που περιβάλλουν αυτό. Επίσης η χαμηλή ενεργειακή απόδοσή τους λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο ενεργειακό κόστος για θέρμανση – ψύξη, ειδικά στις μέρες μας που το ενεργειακό πρόβλημα είναι έντονο και η πολιτεία απαιτεί εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια.
  • Τα εσωτερικά σκίαστρα έχουν καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αρκετούς χώρους, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες  διαβίωσης των εργαζομένων σε αυτούς και αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος, ιδιαιτέρως των γραφείων που βρίσκονται στη νότια και ανατολική πλευρά, κυρίως κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
  • Δεν  τηρούνται οι διατάξεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία, με συνέπεια να μην μπορούν να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Επιπλέον, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η απομάκρυνση του εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού από το υπόγειο του Διοικητηρίου, τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για λόγους ασφαλείας, αφού σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το μηχανοστάσιο, οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, οι μετασχηματιστές και ο υποσταθμός της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα σε αυτούς τους χώρους να ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για την βελτίωση συγκεκριμένων  χώρων εργασίας ώστε να είναι πιο λειτουργικοί και να ανταποκρίνονται σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα απαιτείται η  μεταφορά του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας σε νέο χώρο, διότι ο υφιστάμενος είναι υπερβολικά περιορισμένος για τους εργαζόμενους (η μεταφορά του στο απέναντι κενό γραφείο θα έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα), καθώς και παρεμβάσεις στο τμήμα Πολιτικής Γης για τη δημιουργία ξεχωριστής εισόδου ώστε να μην παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα κατά την παραμονή ή εξυπηρέτηση  των πολιτών που έχουν σχέση με τη δημιουργία συνθηκών συνωστισμού και την αυξημένη ακουστική όχληση

Τέλος, επειδή στο  Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου, υλοποιούνται διάφορες πολιτιστικές δράσεις – παραστάσεις θα πρέπει να εξασφαλισθεί το σύνολο των προϋποθέσεων που απαιτεί η σχετική νομοθεσία (Ν.4228/2021 ΦΕΚ 8 Α), προκειμένου να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος και ενδεχόμενης απόδοσης ευθυνών σε συναδέλφους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Ασημακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

 Θεόδωρος Τσίπας

Περισσότερα Νέα