Ερώτηση Ανδρέα Νικολακόπουγου στον Υπ. Εθνικής Άμυνας: Να εξετασθεί η δυνατότητα συνέχισης εργασίας των ΕΠΟΠ μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση

24 Ιουλίου - 16:22 Τοπικά

Ερώτηση για την δυνατότητα να συνεχίσουν οι Επαγγελματίες Οπλίτες  να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι και την συμπλήρωση του συντάξιμου ορίου ηλικίας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Όπως τονίζει ο κ. Νικολακόπουλος η αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους  σε ηλικία 50 και 54 ετών τους οδηγεί σε πολύ χαμηλή σύνταξη καθώς οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες απαιτούν  την συμπλήρωση 40ετή κανονική συντάξιμη υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα ο Ηλείος βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής :

«Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (A39 Ν. 445/74), οι Ανθυπασπιστές αποστρατεύονται στο 54o έτος της ηλικίας του, οι Υπαξιωματικοί (Αρχιλοχίες) στο 50o έτος. Όμως, κατόπιν των αλλαγών που έχουν επέλθει στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και συγκεκριμένα κατόπιν του Ν.4387/2016, τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και άλλες κατηγορίες προσωπικού που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, δεν έχουν προλάβει να συμπληρώσουν 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εξαιρετικά μειωμένη σύνταξη. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, στελέχη που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως υπάρχει ενδεχόμενο μη άμεσης λήψης σύνταξης εάν δεν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Ν.3865/2010, οι οποίες ορίζουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή 60ο έτος. Ειδικά για τους ΕΠ.ΟΠ., να σημειωθεί ότι αρχικά προσλήφθηκαν ως προσωπικό με επταετή θητεία, στη συνέχεια όμως μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3036/2002 και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχώνοντας πλήθος υπηρεσιών.

ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΜΑΧΙΜΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Σύμφωνα με τις συνεχείς αλλαγές τόσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και στον τρόπο υπολογισμού σύνταξης, η αυτεπάγγελτη αποστρατεία στην ηλικία των 50 ή 54 ετών έχει επιβαρύνει αρκετά τους ΕΠ.ΟΠ. Ειδικά οι ΕΠ.ΟΠ. που κατατάχθηκαν στην ηλικία 26 έως 28 ετών δεν θα έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης των 5 μάχιμων ετών, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων παλαιότερων τοποθετήσεων σχετικά με τα αιτήματα του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και λοιπών συναδέλφων ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται ο κ. Υπουργός να εντάξει και τους ΕΠ.ΟΠ. σε διάταξη ανάλογη με του Α5 Ν.4609/2019 για τους Ε.Μ.Θ., ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ΕΠ.ΟΠ. να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη συμπλήρωση του συντάξιμου ορίου ηλικίας; Άλλως σε ποια ενέργεια προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού;

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΒΑ

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό το 2021, έπειτα από αναγγελία σας θα πραγματοποιηθεί προκήρυξη για ΕΠ.ΟΠ, γεγονός υψίστης σημασίας για την ανανέωση του προσωπικού των Ε.Δ. προτίθεται ο κ. Υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν οι Ο.Β.Α. σε θέσεις ΕΠ.ΟΠ. εφόσον συμπληρώσουν τα 6 έτη υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την νομοθεσία, με σκοπό και οι ίδιοι να παραμείνουν στην Υπηρεσία και οι ΕΠ.ΟΠ. να ενισχυθούν με ήδη προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο στις ανάγκες των Ε.Δ. προσωπικό;».

Περισσότερα Νέα