Ερώτηση Έφης Γεωργοπούλου στη Βουλή με θέμα την «Άμεση παράδοση του τμήματος Λούβρο-Λιναριά στην κυκλοφορία – Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία – Πύργος

24 Ιουλίου - 17:06 Τοπικά

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, καθώς και Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά  με την πορεία ολοκλήρωσης του «οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία – Πύργος».

Η βουλευτής αναφέρεται στην σπουδαιότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα για τον τομέα των μεταφορών και κατά συνέπεια την οικονομική ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας, όπως επίσης και την σημασία του έργου για τον τουρισμό, αφού συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους της Ολυμπίας και της Δυτικής Πελοποννήσου με αυτούς της Μαντινείας και της Επιδαύρου – Μυκηνών. Τονίζει το γεγονός ότι παρόλο που ο οδικός άξονας ανήκει στο Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και είναι ένα έργο που άρχισε  την δεκαετία του 1980 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και βρίσκεται για  δεκαετίες σε εκκρεμότητα και υπό κατασκευή.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το τμήμα «Λούβρο-Λιναριά» δεν έχει ακόμα παραδοθεί στην κυκλοφορία αν και έχει κατασκευασθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό εδώ και χρόνια. Η βουλευτής επισημαίνει πως παρόλο που στα «Ετήσια Σχέδια Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» τόσο του 2016 όσο και του 2017 εμφανίζεται έργο με προϋπολογισμό 2.500.000€  και τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτικών και λοιπών εργασιών οδοποιίας επί της Ε.Ο. Αρχαίας Ολυμπίας – Βυτίνας (τμήμα Λούβρο -Λιναριά)» οι πιστώσεις για αυτό είναι και τις δύο χρονιές μηδενικές.

           Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ερωτά τους Υπουργούς αν υφίσταται σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε να υλοποιηθεί το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτικών και λοιπών εργασιών οδοποιίας επί της Ε.Ο. Αρχαίας Ολυμπίας – Βυτίνας» και για ποιους λόγους δεν παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτό το μικρό  τμήμα «Λούβρο – Λιναριά» με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων των περιοχών αυτών. Ακόμα ερωτά τα αρμόδια υπουργεία σε ποια φάση βρίσκεται η μελέτη του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία όσον αφορά το τμήμα «Λούβρο -Τριποταμιά – Κόμβος Ηραίας» και αν υφίσταται σχεδιασμός ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη και κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία  – Πύργος στην ολότητά του.

Τέλος ερωτά σε ποια χρηματοδοτικά προγράμματα είναι ενταγμένα ή δύναται να ενταχθούν τα έργα και ποιες ενέργειες απαιτούνται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιας διοίκησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους ο συγκεκριμένος οδικός άξονας.

Περισσότερα Νέα