Έξυπνος μετρητής κατανάλωσης σε σημεία οδοφωτισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 16:23 Τοπικά

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλέγμα δράσεών της για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προχωρά και στην παρακολούθηση της κατανάλωσης στο δίκτυο οδοφωτισμού. Σε συνεργασία της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας  και Φυσικών Πόρων με την Διεύθυνση Τεχνικών έργων υλοποιήθηκαν  πιλοτικές δοκιμές για την παρακολούθηση σε  πίλαρ οδοφωτισμού.

Έτσι, στα πλαίσια του έργου ανάπλασης των εισόδων των πόλεων έγινε η αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών (λάμπες Νατρίου) με νέα φωτιστικά LED και επιλέχθηκαν πίλαρ που τροφοδοτούν 28 φωτιστικά σημεία όπου και εγκαταστάθηκε ένας τριφασικός μετρητής ενέργειας έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση ανά φάση για την δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης. Ο μετρητής ενέργειας έχει την δυνατότητα να μετράει όλες τις ηλεκτρικές παραμέτρους κάτι που μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμη πληροφορία και στο μέλλον για την ποιότητα του φωτισμού ενώ παράλληλα θα μπορεί να δίνει πληροφορία για την στιγμή που έγινε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση του συστήματος, είτε λόγω βλάβης είτε λόγω των καιρικών καταστάσεων. Αυτό κάνει πολύ πιο εύκολη την παρακολούθηση των συστημάτων και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών αν κριθεί απαραίτητο χωρίς να χρειαστεί κάποιος να κάνει αυτοψία στο έργο. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την καλύτερη διάθεση των ανθρώπινων πόρων σε πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα ενώ ταυτόχρονα είναι άμεση και η παρακολούθηση των συνεργείων και της αποτελεσματικότητας της εργασίας του.

Ο μετρητής επίσης έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τον χρόνο έναρξης και σβέσης των φωτιστικών με βάση το αστρονομικό ρολόι για τον υπολογισμό της δύσης και ανατολής που έχει ενσωματωμένο.

Από μια αρχική εκτίμηση και ανάλυση των μετρήσεων για το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα λειτουργίας (περίπου ένας μήνας) προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση περίπου 3.000 ευρώ από πίλαρ 28 λαμπτήρων. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο χρόνο ζωής σε ένα φωτιστικό τύπου LED η εξοικονόμηση εύκολα ξεπερνά το 70%.

Τέλος, μια σημαντική παράμετρος που επίσης μπορεί να παρακολουθείται και είναι το επίπεδο φωτισμού για την αποτελεσματική λειτουργία των φωτιστικών.

Σε δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωραταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε: «Εφαρμόζουμε πλέον τη γνώση που κατέχουμε σε υπηρεσίες και δομές της Περιφέρειας, ώστε σταδιακά να εντασσόμαστε στη λογική της Έξυπνης Περιφέρειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ψηφιακής διακυβέρνησης. Αξιοποιούμε τις εμπειρίες από ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιήσαμε ώστε να είμαστε οδηγοί για τις τοπικές κοινωνίες στα νέα δεδομένα ενεργειακών πολιτικών που διαμορφώνονται. Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε και να διαχέουμε στους πολίτες τη τεχνογνωσία που διαρκώς αποκτούμε, για να πετύχουμε οφέλη μεγάλης κλίμακας στους πολίτες».

Περισσότερα Νέα