ΦΟΔΣΑ: Μηχανική Ανακύκλωση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΥ»

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 14/05/2015 και ώρα 13:00μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας στα γραφεία του Συνδέσμου, στο Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πηνειού.
Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα αποφάσισε τα εξής:
        1.Όσον αφορά για την υλοποίηση της ενδιάμεσης διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΥΤΥ» ομόφωνα λήφθηκε η απόφαση για την υλοποίηση μιας κινητής μονάδας μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, όπου κατατέθηκε μελέτη από τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ και Δήμαρχο Ήλιδας για το παραπάνω έργο.  Πρόκειται για μια κινητή μονάδα που θα παραλαμβάνει σύμμεικτο υλικό (δηλαδή το υλικό του πράσινου κάδου) αφού προηγηθεί διαλογή στην πηγή και από αυτή τη διαδικασία θα προκύπτουν τρια ρεύματα:            
Α) Ανακυκλώσιμο Υλικό
Β) Οργανικό Υλικό που θα πηγαίνει για κομποστοποίηση
Γ) Υπόλειμμα το οποίο θα διατίθεται στο ΧΥΤΥ (στραγγίδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό θα καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό που θα ολοκληρωθεί με την λειτουργία του ΧΥΤΥ).
          2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης αποφάσισε επίσης να διεκδικήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία το ποσό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.

Περισσότερα Νέα