Γενική συνέλευση την Κυριακή για το Δίκτυο Σύμπραξης Κοινωνίας Πολιτών Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:57 Τοπικά

Το Δίκτυο Σύμπραξης Κοινωνίας Πολιτών Ν. Ηλείας καλεί τους εκπροσώπους των Συλλόγων και Σωματείων μελών της οργάνωσής, να προσέλθουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 και ώρα 18.00΄, στα γραφεία μας επί της οδού Μανωλοπούλου 31 (κτήριο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας) με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού,
2)Εγγραφή – διαγραφή μελών και
3)Συζήτηση προτάσεων για την περαιτέρω πορεία του Δικτύου και κατάρτιση προγράμματος κοινών δράσεων για το έτος 2014.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη καθότι την ανωτέρω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά και υποχρεωτικά με τα παρόντα μέλη (αντιπροσώπους των συλλόγων).Από την συμμετοχή και τις Αποφάσεις που θα ληφθούν, θα κριθεί το μέλλον του Δικτύου μας.
Παράκληση προς τους εκπροσώπους:
1)Ανανέωση εκπροσώπησης του Συλλόγου με πρόσφατο πρακτικό σε περίπτωση εκλογής νέου Δ.Σ και
2)Ταμιακή τακτοποίηση.-

Περισσότερα Νέα