Για πρώτη φορά δια ζώσης μετά τον κορωνοϊό συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

24 Ιουλίου - 16:29 Τοπικά

Στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID 19, συνέρχεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αστήρ», όπου θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διάδοσης του  νέου κορωνοϊού.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η ενίσχυση του εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, η δρομολόγηση έργων υποδομής, αλλά και η έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα που παρουσιάζουν ωριμότητα.

Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 15/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού

Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.

Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου

Αμφιλοχίας – Λευκάδας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 16/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις επιπτώσεις στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 17/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου σχετικά με τα λατομεία Αράξου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 18/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Καρπέτα Κωνσταντίνου σχετικά με την Επαναλειτουργία Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια».

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021- 2023», προϋπολογισμού 4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση προένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 20 20 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης αυτού.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση προένταξης νέας μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης αυτής.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7ο 1η Τροποποίηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα “Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2020” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση μερικής ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΤΑΚΟΛΟ» που κηρύχθηκε με την 46/2016 (ΦΕΚ 92 τ.ΑΑΠ) και την τροποποιητική αυτής 121/2017 (ΦΕΚ 177 τ.ΑΑΠ) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης όλων των υποέργων του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ Ετών 2020 – 2022», χρηματοδότηση: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε.2020 κωδικός έργου 2020ΕΠ50100001.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» συνολικού προϋπολογισμού 9.300.000,00€ με το ΦΠΑ.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης για τα υποέργα:

1. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού». Προϋπολογισμός:

1.500.000,00€

2. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Μακελλαριάς». Προϋπολογισμός:

3.000.000,00€

του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.»

προϋπολογισμού 6.800.000 € και ενάριθμο 2019ΕΠ00100018.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης για το

έργο: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ.

Απόλλων Πατρών». Προϋπολογισμός: 705.870,00€, Κ.Ε.:

2019ΕΠ00100047.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του 2ου

υποέργου με τίτλο «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα

και οριοθέτησης τμήματος αυτού», προϋπολογισμού υποέργου

860.000,00€ με ΦΠΑ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης-

διευθέτησης σε υδατορέματα της Π.Ε. Ηλείας» συνολικού

προϋπολογισμού 1.800.000,00 μετά του ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100001.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση του τρόπου ανάθεσης για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΕΒ ΓΑΛΑΤΑ», προϋπολογισμού 15.000,00€,

χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, κωδικός 2012ΚΑΠ0103000.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των

εργολαβιών:

Ι) (02.02.23) με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού:

5.000.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΙΙ) (02.02.24) με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμού:

10.000.000,00€ (με ΦΠΑ)

του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Άρση της

Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΔΕ και

Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων ΠΔΕ» με ενάριθμο 2014ΕΠ50100002 (σε συνέχεια του Π.Κ.

2013ΕΠ00100000).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού 9.500.000,00€ που είναι

ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, στη ΣΑΕΠ

501, Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100004.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των

Υποέργων:

Ι) (01.01) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση

Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. Αχαΐας (2021-2022)». Προϋπολογισμός

υποέργου (01.01): 7.000.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΙΙ) (01.02) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση

Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. Ηλείας (2020-2022)». Προϋπολογισμός

υποέργου (01.02): 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ)

του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε»,

χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε.2020ΕΠ50100006.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης δύο

έργων της ΔΤΕ/ΠΔΕ:

1) «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. 2021-

2022» Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100007/01.01, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501,

Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 6.000.000,00€

και

2) «Εγκαταστάσεις Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης» Κ.Ε.:

2020ΕΠ50100007/02.02, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501, Ολικού

Προϋπολογισμού Ένταξης: 500.000,00€.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του

υποέργου «Αποκατάσταση της Διώρυγας Δίμηκου Αιτωλ/νιας» του

έργου «Αποκατάσταση της Διώρυγας Δίμηκο Αιτωλ/νιας και Επισκευή

Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματοι για την

απορροή των υδάτων και την αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της

λίμνης Λυσιμαχείας», προϋπολογισμού 793.751,42€. Χρηματοδότηση:

ΣΑΕ001, Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100029.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των

υποέργων:

1) «Συντήρηση – Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων

αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού

9.200.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

2) «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και

αποκατάστασης υφιστάμενων βλαβών αντιπλημμυρικών έργων των

ποταμών Σέλεμνου-Ξυλοκέρας-Βολιναίου-Ξηρόρεμα-Αγίου Βασιλείου-

Αροάνιου, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού 8.470.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση Υφιστάμενων

Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2020-2022»,

προϋπολογισμού: 17.670.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501

Κ.Ε. 2020ΕΠ50100002.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του

υποέργου 1: «Υπηρεσίες Συμβούλων» στο πλαίσιο της Πράξης

«ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Κωδ.

MIS:5049560), προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της

μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ

ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (π.κ.

2006ΜΠ00130023)» (Κ.Ε. 2014ΜΠ00100001, εγκεκριμένος

προϋπολογισμός: #434.954,03€#) της ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού Σκέλους

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με

αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»

(Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός:

#900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ.

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» (Κ.Ε.2018ΕΠ00100020, εγκεκριμένος

προϋπολογισμός: #200.928,40 €#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με

αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΛΕΧΑΙΝΩΝ –

ΤΡΑΓΑΝΟΥ» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100048, εγκεκριμένος προϋπολογισμός:

#299.800,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του

έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.

ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», (Κ.Ε. 2019ΕΠ00100021, εγκεκριμένος προϋπολογισμός:

#430.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, χωρίς αύξηση του

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.

2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός:

#18.955.539,63€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 χωρίς αύξηση

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 28ο Τροποποίηση της απόφασης 155/03-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ψ67Λ6-1ΧΞ) του

Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με Εξουσιοδοτήσεις για την

Υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών και

κινήσεων μέσω Internet Banking»

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής

Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος

Παναγιώτης)__

Περισσότερα Νέα