Γιαννης Παπαδημητρίου: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική εφαρμογή για διορθωτικές δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

24 Ιουλίου - 16:37 Τοπικά

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών ενημερώνω όλους τους δημότες του Δήμου Πύργου  ότι από την Πέμπτη 27-2-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς του ΟΤΑ α’ βαθμού. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr) παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα ,διακριβώνοντας τυχόν αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους και υφίστανται μεταξύ, αφενός των στοιχείων της εφαρμογής του Περιουσιολογίου (Ε9) και αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των δήμων, να δηλώσουν στους τελευταίους τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας του/των ακινήτων τους, έως τις 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών και φόρων, αλλά και των προστίμων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την μη υποβολή, ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης (αρ 2 του ν. 429/1976, άρθρο 10 παρ. 11 & 14 του ν.1080/1980 και άρθρο 24 παρ. 12 και 16 του ν. 2130/1993).

ΠΥΡΓΟΣ 04/03/2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περισσότερα Νέα