Γιώργος Κοντογιάννης: 67.700.000 ευρώ για την επέκταση και υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου της Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:35 Τοπικά

Δρομολογεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την επέκταση και υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου της Ηλείας, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού κ. Α. Τσαυτάρη στην Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης (α.π. 7463/2.4.2014).

Στην Ερώτησή του ο Ηλείος Βουλευτής είχε επισημάνει την ανάγκη συντήρησης, επέκτασης και υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων για την αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων στην ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια, με κοινοτική συγχρηματοδότηση, έχει δρομολογηθεί και εκπονηθεί «Μελέτη υπογειοποίησης δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) ΤΟΕΒ Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α’ Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου Ν. Ηλείας» η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Με το προτεινόμενο έργο πρόκειται να γίνει υπογειοποίηση των δικτύων φυσικής ροής και η κατασκευή νέων σωληνωτών αρδευτικών δικτύων στις περιοχές των ΤΟΕΒ Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α’ Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου της Π.Ε. Ηλείας. Η περιοχή του έργου επιμερίζεται σε 9 αρδευτικά δίκτυα, τα οποία τροφοδοτούνται αντίστοιχα από 9 αντλιοστάσια άρδευσης.

Ο συνολικό προϋπολογισμός κατασκευής των έργων ανέρχεται σε 67.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιμερίζεται ανά ΤΟΕΒ ως ακολούθως:

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΩΝ

Δαπάνη (ευρώ)

Έργα ΤΟΕΒ Γαστούνης

10.750.375, 72

Έργα ΤΟΕΒ Αμαλιάδας

12.525.532,20

Έργα ΤΟΕΒ Α’ ΠΥΡΓΟΥ

9.001.813,85

Έργα ΤΟΕΒ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

6.116.827,25

Έργα ΤΟΕΒ Επιταλίου

3.114.615,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41.509.164,42

 

Μαζί με τα υπόλοιπα κόστη όπως δαπάνη απαλλοτριώσεων, ηλεκτροδότησης ΔΕΗ, ΦΠΑ κλπ. ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει στα 67.700.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση που είχε προβλεφθεί στη σχετική ΣΑΕ του ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου ήταν της τάξης των 10.000.000 ευρώ, για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση προωθεί στην υλοποίηση του έργου την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).

Περισσότερα Νέα