Γιώργος Κοντογιάννης: Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους στα αγροτικά

24 Ιουλίου - 18:50 Τοπικά

Για τα προγράμματα κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ενημερώνει τον Βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργό Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, απαντώντας στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, με την οποία ζητούσε την δημιουργία νέων προγραμμάτων κατάρτισης για τους αγρότες, με στόχο να ενισχυθεί η πρωτογενής παραγωγή και να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες για αγροτικές εργασίες, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες να επωφεληθούν αφού θα αμείβονται, καθώς τους παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

  • Νέα Προγράμματα για 11.000 δικαιούχους

Το Υπουργείο Εργασίας έχει καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διερευνητική πρόταση χρηματοδότησης για προτεινόμενο κόστος υλοποίησης 5.000.000 ευρώ και δικαιούχους 8.000 από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων κατά προτεραιότητα των δικαιούχων του Μέτρου 2.1.4. «Γεωπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» μετά τη συμφωνία για τη μεταφορά των δράσεων κατάρτισης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Στόχος των εν λόγω προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευόμενων των απαραίτητων εφοδίων προκειμένου να λειτουργήσουν με σύγχρονο τρόπο τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και να αξιοποιήσουν αειφόρες μεθόδους παραγωγής και επενδυτικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί η δράση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο» συνολικού προϋπολογισμού 12.780.000 ευρώ. Μέσω της εν λόγω δράσης δύναται να ωφεληθούν 3.000 νέοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 35 ετών που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2013.

  • Προγράμματα που υλοποιούνται

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝΑΔ) και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2, «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», υλοποιείται έργο που αφορά σε εξατομικευμένες δράσεις για τη δια βίου μάθηση των αυτοαπασχολούμενων-αγροτών. Οι σχετικές εντάξεις αφορούν τρία έργα που υλοποιούνται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή τομέα».

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 437 Προγράμματα Κατάρτισης για 8.842 αυτοαπασχολούμενος στον πρωτογενή τομέα με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικά αναβαθμισμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς.

Περαιτέρω, υλοποιείται το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) προϋπολογισμού 94.600.000 ευρώ με στόχο 7.500 ωφελούμενους, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης στον εν λόγω τομέα. Έως σήμερα οι πιστοποιημένες πληρωμές ανέρχονται σε 73.246.050 ευρώ με περίπου 4.000 ωφελούμενους.

Περισσότερα Νέα