Η Χριστίνα Λαμπροπούλου άμισθη σύμβουλος του Δημαρχου Πύργου σε θέματα παιδείας

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

Ο Δήμαρχος Πύργου ανέθεσε  στην κ. Λαμπροπούλου Χριστίνα του Αναστασίου, καθήκοντα άμισθης συμβούλου σε θέματα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.
Η ως άνω άμισθη σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου.

Περισσότερα Νέα