Η Interkat μειοδότησε στην 5η εργολαβία του Πάτρα-Πύργος. Δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό ο Καλογρίτσας!

24 Ιουλίου - 17:06 Τοπικά

Πραγματοποιήθηκε χθες ο διαγωνισμός για την 5η εργολαβία (από τις συνολικά 8 του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος που αφορά το τμήμα Σαγαίικα-Βάρδα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ypodomes.com μειοδότησε η εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΤ (ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ) με ποσοστό έκπτωσης 49,91%. Δεύτερος μειοδότης ήταν η Ιταλική GD Infrastrutture με 48,42 και τρίτος μειοδότης η Κ/Ξ ΤΕΚΑΛ-Πετρής με 47,43%. Είναι η πρώτη εργολαβία που “σπάει”η κυριαρχία του Ομίλου Καλογρίτσα καθώς ως γνωστόν είχε επικρατήσει στις προηγούμενες 4 εργολαβίες που αποτελούν το 50% του έργου. Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός της απουσίας της εταιρείας του κου Καλογρίτσα από τον διαγωνισμό. 

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες ήταν οκτώ και έδωσαν τις κάτωθι προσφορές: 1.ΙΝΤΕΡΚΑΤ 49,91%, 2.GD INFRASTRUTTURE 48,42%, 3.Κ/Ξ ΤΕΚΑΛ-ΠΕΤΡΗΣ 47,43%, 4.ΙΝΤΡΑΚΑΤ 45,83%, 5.CYFIELD 44,31%, 6.ΑΚΤΩΡ 41,50%, 7.ΤΕΡΝΑ 38,83%, 8.J&P ΑΒΑΞ 36,22%.

Πρόκειται για τμήμα κατασκευής νέου αυτοκινητόδρομου μήκους 14,460 χιλιομέτρων (από ΧΘ23,060-ΧΘ37,500), το πλέον μεγαλύτερο τμήμα του νέου δρόμου. Με τη δημοπράτηση αυτού του τμήματος σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδομών στο ypodomes.com ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση του Φακέλου Μεγάλου Έργου καθώς έτσι συμπληρώνεται η απαραίτητη κατά τις πηγές αυτές δημοπράτηση του 75% του φυσικού αντικειμένου του έργου (ο οδικός άξονας έχει μήκος 74,5χλμ).

Το κόστος του έργου είναι 74.377.000 (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 59.981.451,61 ευρώ). Να διευκρινίσουμε πως το καθαρό ποσό αποτελείται από το βασικό φυσικό αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου και είναι ποσού 54.695.161,29 (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και των προαιρέσεων που είναι η κατασκευή συνοδών έργων και είναι ποσού 5.286,290,32.

Το τμήμα αυτό θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Ηλείας και για πρώτη φορά και στο Νομό Αχαϊας. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 42 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς τότε θα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021.

Η μεγάλη μάχη στο Πάτρα-Πύργος, ένα από τα ελάχιστα μεγάλα έργα νέας γενιάς, είχε μέχρι σήμερα απόλυτο νικητή τον όμιλο Καλογρίτσα ο οποίος μέσω της Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδας Κατασκευών έχει μειοδοτήσει και στις 4 δημοπρατημένες εργολαβίες κόστους 251,87εκ.ευρώ που έχουν ως φυσικό αντικείμενο την κατασκευή των τμημάτων του αυτοκινητόδρομου από την Βάρδα (Χ.Θ.37,500) μέχρι τον Πύργο (ΧΘ.74,500) δηλαδή το μισό του έργου. Οι εκπτώσεις που έχει δώσει η Κ/Ξ είναι από 50,39% μέχρι 57,45%.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει με τις τελευταίες εργολαβίες καθώς αναμένουμε την 6η εργολαβία από τα Σαγαίικα μέχρι την Κάτω Αχαγιά και μετά μπαίνουμε στην “διακεκαυμένη ζώνη” μιας και ο Δήμος Πάτρας αλλά και κάποιοι φορείς έχουν ζητήσει εναλλακτική χάραξη. Το Υπουργείο μέχρι σήμερα κρατά κλειστά τα χαρτιά του αλλά θεωρείται σχεδόν απίθανο να γίνει κάποια αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου μιας και αυτό θα “τίναζε στον αέρα” και τον Φάκελο Μεγάλου Έργου που θα έπρεπε να αλλάξει (ενώ καιγόμαστε να τελειώνει όσο πιο άμεσα γίνεται) αλλά και το ίδιο το έργο καθώς θα έπρεπε να γίνουν απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικά από την αρχή πράγμα που κοστίζει σε χρόνο και χρήμα.

Να αναφέρουμε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορές-Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη), όταν και επίσημα θα εγκριθεί ο Φάκελος Μεγάλου Έργου από την DG Regio στις Βρυξέλλες. Μέχρι να ενταχθεί επίσημα το έργο στο ΕΣΠΑ το Υπουργείο δεν πρόκειται να ανακηρύξει επίσημα τον μειοδότη, τόσο σε αυτή την εργολαβία, όσο και στις 4 προηγούμενες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Νομών Αχαΐας και Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 23+060 μέχρι Χ.Θ. 37+500, μήκους 14,44km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.

(β) Ανισόπεδος Κόμβος Βάρδας (Χ.Θ. 33+037).

(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, τεχνικά έργα (γέφυρες, Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω & Κάτω Διαβάσεις και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.

(στ) Εργασίες πρασίνου.

(ζ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις, τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα, κ.λπ.), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 6.555.000,00 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την:

1) Κατασκευή νέου Ανισόπεδου Κόμβου Αράξου μέσω της Κάτω Διάβασης στη Χ.Θ. 27+045 (τεχνικό Κ809), προϋπολογισμού έως 2.935 000 EUR (με Φ.Π.Α.).

2) Διαπλάτυνση οδού μήκους 2,7km περίπου από τον νέο Κόμβο Αράξου μέχρι την Ν.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου, προϋπολογισμού έως 860 000 EUR (με Φ.Π.Α.).

3) Ανακατασκευή του οδοστρώματος κατά τμήματα της υφιστάμενης οδού από Λάπα μέχρι Άραξο, προϋπολογισμού έως 2 760 000 EUR (με Φ.Π.Α.).

Πηγή: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Περισσότερα Νέα