Η Ιωάννα Καλαμπρέζου άμισθη σύμβουλος του Δημάρχου Πύργου για προώθηση θεμάτων του Δήμου σε Υπουργεία και φορείς

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Με την υπ’ αριθμ.110Δ/24-02-2017 απόφαση Δημάρχου Πύργου, ορίστηκε η Καλαμπρέζου Ιωάννα,  άμισθη σύμβουλος του Δημάρχου για προώθηση θεμάτων του Δήμου σε Υπουργεία και  φορείς καθώς  και την συμμετοχή της σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Η εμπειρία και η επιστημονική δυνατότητα της κας Καλαμπρέζου Ιωάννας, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν στην διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων του Δήμου σε Υπουργεία στην Αθήνα, όπως έγινε και στην περίπτωση των απορριμμάτων, όπου η συμβολή της ήταν καθοριστική.

Περισσότερα Νέα