Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ηλείας για το ενδεχόμενο κλεισίματος του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Γαστούνη

7 Νοεμβρίου - 19:20 Τοπικά

ΠΡΟΣ         

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριοι,

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την πρόθεση παύσης  λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΕ Γαστούνης.

Είναι μια κίνηση που θα αφήσει έναν ολόκληρο Δήμο, από τους  μεγαλύτερους της Ηλείας χωρίς υποκατάστημα τραπέζης.

Οι επιχειρηματίες της περιοχής θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα στις τραπεζικές   συναλλαγές τους.

Πολίτες ηλικιωμένοι θα έχουν μια δυσχερή καθημερινότητα όσον αφορά τις  δοσοληψίες τους.

Επειδή έχουμε επίγνωση για την ιστορικότητα της Τράπεζά σας και το   κοινωνικό πρόσωπο που θα πρέπει αυτή να δείχνει, ύστερα άλλωστε και   από τις διασώσεις των τραπεζών από διευκολύνσεις με δημόσιο χρήμα,            σας καλούμε να διατηρήσετε τη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος.

Εν αναμονή ενημέρωσης των ενεργειών σας, 

      Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Καρυώτης Νικόλαος                                                       Σκορδαλής Νικόλαος

Περισσότερα Νέα