Η παιδεία στο προσκήνιο: οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Άρθρο του Μιχάλη Κατρίνη

13 Νοεμβρίου - 11:31 Τοπικά

Άρθρο του Μιχάλη Κατρίνη*

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Η ψηφιακή και τεχνολογική επανάσταση, η παγκοσμιοποίηση, η πολιτισμική πολυμορφία, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης επαναπροσδιορίζουν τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές για το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Με αλλαγές στα μοντέλα μάθησης και έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η συνεργασία που είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την επιτυχία σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

Δυστυχώς, όμως, η εκπαίδευση στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να ταλαιπωρείται και να υποβαθμίζεται, εγκλωβισμένη σε συντηρητικές αντιλήψεις, ιδεοληπτικές επιλογές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Υπό το βάρος αυτής της πραγματικότητας, το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την ευθύνη και την πρωτοβουλία να καταθέσει προτάσεις και να τις θέσει σε δημόσια διαβούλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει.

Οι προτάσεις μας, στην οικονομική τους διάσταση, προβλέπουν  την αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την παιδεία, μέχρι το ύψος του μέσου όρου των δαπανών στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο προσανατολισμός τους βασίζεται στις 12 δεξιότητες για τον 21ο αιώνα που προτείνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με βάση τους 16 δείκτες ποιότητας της ΕΕ. Οι αρχές τους περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την συμπεριληπτικότητα και τη σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της ανάπτυξης.

Κρίσιμη προτεραιότητα αποτελεί η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με στόχο  όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο να είναι εφοδιασμένοι με προσόντα απαραίτητα για την εποχή μας, όπως είναι η πιστοποίηση ξένης γλώσσας και γνώσης Η/Υ.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαιτεί τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου θα παρέχεται υπολογιστής σε κάθε μαθητή-μαθήτρια και εκπαιδευτικό, ενώ κάθε τάξη θα πρέπει να διαθέτει διαδραστικό πίνακα.

Οι ανισότητες που δημιουργούν τα μαθησιακά κενά, μπορούν και πρέπει να καλυφθούν με την εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας, θεσμό που για πρώτη φορά είχε εισαγάγει το ΠΑΣΟΚ.

Οραματιζόμαστε μια εκπαίδευση συμπεριληπτική, προσβάσιμη και ασφαλή δίχως αποκλεισμούς, με στήριξη της Ειδικής Αγωγής και των δομών της, με έγκαιρες αξιολογήσεις ώστε κάθε παιδί που το χρειάζεται  να έχει παράλληλη στήριξη, με υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας εντός και εκτός σχολείου.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως προτεραιότητα του προγράμματός του την επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, σε σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής, με κατοχύρωση επαγγελμάτων και καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε στον δημόσιο διάλογο την πρότασή μας για την καθιέρωση Εθνικού απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια μας πρέπει, επιτέλους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια, να συνδεθούν με την παραγωγή και την τοπική ανάπτυξη έχοντας επαρκή χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία. Και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση να αφορά και την Ηλεία, η οποία ακρωτηριάστηκε ακαδημαϊκά και αναιτιολόγητα.

Κομβικής σημασίας είναι η επένδυση στους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Με αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσής τους,  με την οικονομική τους στήριξη, με αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όλων των συντελεστών που το διαμορφώνουν.

Εμβληματικές και μεταρρυθμιστικές τομές στην εκπαίδευση φέρουν διαχρονικά τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική μας παρακαταθήκη επιβάλλει να θέτουμε σήμερα ακόμη ψηλότερα τον πήχη. Το χρωστάμε στη νέα γενιά, το χρωστάμε στο μέλλον της χώρας μας.

*Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι βουλευτής Ηλείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Περισσότερα Νέα