Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας …χωρίς χαρτί και μολύβι. Εισέρχεται σε ψηφιακή εποχή

24 Ιουλίου - 17:01 Τοπικά

Σε ψηφιακή εποχή χωρίς χαρτί και μελάνι, με στόχο την άμεση διευκόλυνση των υπηρεσιών για να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα , ενώ παράλληλα να περιοριστεί εντυπωσιακά το κόστος, εισέρχεται δυναμικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αυτό ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα.

Όπως ειπώθηκε το νέο σύστημα θα προσφέρει :

  •  Σημαντική μείωση (μέχρι και 90%) του άμεσου και έμμεσου κόστους που δημιουργεί η χρήση, διακίνηση, διαχείριση και υπογραφή συμβατικών έντυπων εγγράφων – εκτιμάται σε > 1.000€ ανά εργαζόμενο ετησίως σε δημόσιους φορείς σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (6/2015)
  • Επιτάχυνση πάσης φύσης γραφειοκρατικών διαδικασιών – μπορεί να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων μέχρι και 80%
  • Πλήρη αυτοματοποίηση και προτυποποίηση των εργασιών των υπαλλήλων
  • Παρακολούθηση της απόδοσης και της επίδοσης των υπηρεσιών αναφορικά με την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
  • Πλήρη και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και επιχειρήσεων με το φορέα με απόλυτα έγκυρο και άμεσο τρόπο : ο πολίτης/η επιχείρηση μπορεί να παραλαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει κάθε έγγραφο που αφορά την ικανοποίηση του οποιουδήποτε αιτήματος του, είτε αυτό έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά είτε με συμβατικό τρόπο και το οποίο θα φέρει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή.
  • Μια ηλεκτρονική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί η ολοκλήρωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, που με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργούν έγγραφα που απαιτούν έγκριση και υπογραφές από ατομικά ή συλλογικά όργανα και να παρέχει σε κάθε επίπεδο της Διοίκησης τη συνολική εικόνα της πορείας και της εξέλιξης θεμάτων και υποθέσεων
  • Να καταστήσει το φορέα απόλυτα συμβατό με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και την επικείμενη υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής  (Ν3971, Ν4412 και Ν4440/2016).

Στην σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων: ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Δριβίλας η Εκτελεστική Γραμματέας Διονυσία Μαράτου και ο Χρήστος Τζομάκας Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Περισσότερα Νέα