Η πορεία των έργων για την ανέγερση του Αγ. Χαραλάμπους Πύργου. Συνεδρίασε το ΔΣ της εταιρείας για την ανέγερση του Ναού.

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Συνήλθε την Δευτέρα 4 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο γραφείο του Σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού και συνεδρίασε υπό την προεδρία του, η Αστική Εταιρεία Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία “ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥ”. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήσαν τα θέματα:

Α) Διορισμός αντιπροέδρου της Εταιρείας μετά την μέχρι τούδε θέση που κατείχε ο παραιτηθείς καθηγητής κ. Παναγ. Κανελλόπουλος και σύμφωνα με τον κανονισμό της Εταιρείας διορίσθηκε στη θέση του ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γαβρίλης Λιατσής.

Β) Παρουσιάστηκε από τον ταμία της επιτροπής κ. Παναγ. Δασιό ο απολογισμός της Εταιρείας για το έτος 2014 σύμφωνα με τον οποίον τα έσοδα ήταν 51.677,98 ευρώ, τα έξοδα 20.002,60 ευρώ και το υπόλοιπο εις νέα χρήση 31.675,38 ευρώ. Επίσης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Εταιρείας για το 2015 σύμφωνα με τον οποίον τα έσοδα ανέρχονται σε 351.725,38 ευρώ, τα έξοδα σε 330.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο εις νέα χρήση σε 21.725,38 ευρώ.

Γ) Η πλήρης ενημέρωση του Δ.Σ. από τον τεχνικό σύμβουλο της Εταιρείας τοπογράφο – μηχανικό κ. Δήμο Δημητρακόπουλο για την πορεία των εργασιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες δόμησης για το έργο.

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1/500 ή 1/1000 του γηπέδου επί του οποίου θα εκτελεσθεί το έργο
 2. Τεχνική έκθεση με την οποία θα αιτιολογείται πλήρως η ρύθμιση που προτείνεται.
 3. Πρόσφατη φωτογραφική τεκμηρίωση που να απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση.
 4. Στοιχεία που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς (συμβόλαια κλπ).
 5. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.
 6. Προέλεγχος Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).
 7. Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης του ρέματος (Ρέμα Μούτελης).
 8. Εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου στην συγκεκριμένη θέση.
 9. Στοιχεία διαδικασίας ανάρτησης – δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

Τό Δ. Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία “ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥ” απαρτίζεται από τους:

 1. Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. κ. Γαβρίλης Λιατσής, Δήμαρχος Πύργου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. κ. Παναγιώτης Δασιός, Ταμίας,
 4. κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Γενικός Γραμματέας,
 5. κ. Λεωνίας Δημουλιᾶς, Μέλος,
 6. κ. Θεόδωρος Χαρίτος, Μέλος,
 7. κ. Ἰωάννης Βασιλείου, Μέλος,
 8. κ. Βασίλειος Σταθόπουλος, Μέλος
 9. κ. Παναγιώτης κανελλόπουλος, Μέλος,
 10. κ. Πηνελόπη Καϋμενάκη, Μέλος καί
 11. κ. Γερασίμος (Μάκης)Παρασκευόπουλος, Μέλος

Περισσότερα Νέα