Η πρώτη αυτοψία επιστημονικής ομάδας του ΕΜΠ στις εκβολές του Αλφειού για την έγκαιρη πρόβλεψη παράκτιων πλημμυρικών φαινομένων

24 Ιουλίου - 19:15 Τοπικά

Ο Δήμαρχος Πύργου  Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, υποδέχθηκε την Καθηγήτρια του ΕΜΠ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, Βασιλική Τσουκαλά και τους συνεργάτες της, την Παρασκευή 18/11 στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο άτυπης τεχνικής επίσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους με την ευκαιρία της οριστικής ένταξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Ερευνητικού Έργου EWS_CoCoFlood, με αντικείμενο την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με την Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Παράκτιας Πλημμύρας σε Εκβολές Υδατορέματος.  Στη συνάντηση συμμετείχε και η άμισθη Σύμβουλος του Δημάρχου κα Έβελυν Καρακίτσου, η οποία είναι και η υπεύθυνη διαχείρισης του έργου από πλευράς του Δήμου Πύργου.

Ακολούθησε, με την συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, Τεχνική Επίσκεψη στις εκβολές του Αλφειού για αναγνώριση της περιοχής από τους ειδικούς επιστήμονες και καταγραφή με drone της ευρύτερης περιοχής μελέτης με σκοπό τη σύνταξη φωτογραμμετριών υποβάθρων, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα υπογραφθεί και η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΕΜΠ για την υλοποίηση του έργου.

Σκοπός του EWS_CoCoFlood είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράκτιων ζωνών σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής.

Το βασικό αναμενόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης της Συνδυαστικής Παράκτιας Πλημμύρας (ΣΕΠ), που θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις λόγω Κλιματικής Αλλαγής και το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην παράκτια ζώνη του Δήμου μας εκατέρωθεν της εκβολής του Ποταμού Αλφειού.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και επιλέχθηκε από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αφού λήφθηκαν υπόψη, τα ιδιαίτερα ωκεανογραφικά, ακτομηχανικά, γεωμορφολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι χρήσεις γης, αλλά και τα συμπεράσματα του ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Ελλάδας που σχετίζονται με την τρωτότητα της περιοχής από φαινόμενα παράκτιας κατάκλυσης, τα οποία οφείλονται στην θαλάσσια δράση και ενισχύονται από τις πλημμυρικές απορροές του ποταμού Αλφειού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων, και όλες τις παράκτιες χρήσεις και δραστηριότητες.  Σημειώνεται ότι το πρόβλημα αυτό έχει ενταθεί, όπως τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Στόχοι του έργου είναι:

-Η ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής μεθόδου για την προσομοίωση της Παράκτιας Συνδυαστικής Πλημμύρας, και η εφαρμογή της για ιστορικά γεγονότα στην παράκτια ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Αλφειού.

-Η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της παράκτιας επικινδυνότητας και τρωτότητας και η χαρτογράφησή τους.

-Η ανάπτυξη ενός, διεθνώς καινοτόμου, Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Συνδυαστικής Παράκτιας Πλημμύρας, με θεώρηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, και η εφαρμογή του στην παράκτια ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Αλφειού.

Περισσότερα Νέα