Η θέση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την διενέργεια Debate υποψήφιων περιφερειαρχών

24 Ιουλίου - 16:55 Τοπικά

Με αφορμή το αίτημα της περιφερειακής παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά», η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, η ανεξάρτητη αμεσοδημοκρατική οικολογική παράταξη, υπογραμμίζει ότι ο διάλογος ενισχύει την δημοκρατία.

Σε μία εποχή κατά την οποία η χώρα καλείται να ορθοποδήσει ύστερα από τις βαρύτατες συνέπειες της στρεβλής δήθεν ανάπτυξης, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και της διαγενεακής δικαιοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση και ζητούμενο είναι η ενημέρωση των πολιτών και η συμμετοχή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

 Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κρίνει επιτακτική την ανάγκη για την διενέργεια ενός ή περισσοτέρων Debates υποψήφιων Περιφερειαρχών.

Περισσότερα Νέα