Ιάσων Φωτήλας: Παράνομη η αντικαστάσταση της Προέδρου του ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ ;

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Στην αντικατάσταση της Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων με έδρα τον Πύργο από Επίκουρο καθηγητή άλλου τμήματος αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πρόσφατα ψηφισμένη νομοθεσία Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου τμήματος ή Επίκουρος Καθηγητής εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω βαθμίδες. Παρά ταύτα, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αντικατέστησε την Πρόεδρο του εν λόγω Τμήματος εν μέσω της θητείας της, χωρίς να έχει προηγηθεί πειθαρχική δίωξη, από Επίκουρο Καθηγητή άλλου Τμήματος προσπερνώντας τους αντίστοιχους του οικείου Τμήματος όπως με τη νομοθεσία ορίζεται. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί προς αποκατάσταση της νομιμότητας και εάν θα ισχύσουν οι αποφάσεις που πήρε ή στις οποίες συμμετείχε ο «ενδιάμεσος» Πρόεδρος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Παράνομος ορισμός Προέδρου σε Τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας;

Στο άρθρο 10 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’/06.09.2011) ορίζονται τα όργανα του τμήματος. Ένα εξ αυτών είναι και η συνέλευση, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στην παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, ανάμεσα στις οποίες η εκλογή του προέδρου του τμήματος, η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ο ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, η εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος β του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α’/13.07.2016) «Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του ΑΕΙ, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος, σε περίπτωση δε κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής.»

Την 1η Δεκεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. 45865/01.12.2016 απόφαση αντικατέστησε εν μέσω της θητείας της την Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων με έδρα τον Πύργο από Επίκουρο καθηγητή άλλου τμήματος.

Επειδή είναι απαίτηση όλων η αξιοκρατία και η αξιολόγηση – πόσω μάλλον στην εκπαίδευση

Επειδή πρέπει να υποστηρίζεται η ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο αντικαταστάθηκε η Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων με έδρα τον Πύργο; Ήταν νόμιμη η συγκεκριμένη αντικατάσταση χωρίς να έχει προηγηθεί πειθαρχική δίωξη;

  2. Για ποιο λόγο αντικαταστάθηκε από Επίκουρο Καθηγητή άλλου τμήματος; Δεν υπήρχαν στο εν λόγω Τμήμα καθηγητές που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη θέση του Προέδρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 4405/2016;

  3. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προς αποκατάσταση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο Τμήμα;

  4. Δεδομένου ότι ο εν λόγω ορισμός Προέδρου είναι παράνομος, οι αποφάσεις που αυτός έχει πάρει ή στις οποίες έχει συμμετάσχει (όπως σε αποφάσεις της Κοσμητείας) το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα έχουν ισχύ;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Περισσότερα Νέα