Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας: “Απαιτούμε να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου για τη μεταφορά των ψυχιατρικών ασθενών”

12 Φεβρουαρίου - 20:31 Τοπικά

Πρόσφατα εκδόθηκε εγκύκλιος από τον  αρμόδιο Υφυπουργό Υγείας σύμφωνα με την οποία  κατά την αναγκαστική  μεταφορά ψυχιατρικού ασθενούς  στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών  ψυχιατρικών κλινικών κατόπιν  εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί που τον  συνοδεύουν αποδεσμεύονται από την υποχρέωση συνοδείας του μόλις αυτός παραληφθεί από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο.  Ωστόσο με δεδομένο ότι πολλά επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά  αφορούν ασθενείς οι οποίοι ενδέχεται να επιδεικνύουν μια εξαιρετικά βίαιη και επικίνδυνη συμπεριφορά είτε προς  τον εαυτό τους είτε προς τους άλλους, καθίσταται σαφές ότι η απουσία της αστυνομικής συνοδείας μετά την είσοδο στη νοσηλευτική μονάδα συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους τόσο για τον ασθενή όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα τον παραλάβει. 

Ο περιορισμός της εμπλοκής της αστυνομίας στον  απολύτως απαραίτητο ελάχιστο βαθμό προϋποθέτει την ανάπτυξη  από το δημόσιο σύστημα υγείας κινητών μονάδων ψυχικής υγείας στελεχωμένων πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό, συνθήκη από την οποία ακόμη δυστυχώς απέχουμε πολύ. Συνεπώς επί του παρόντος  η συγκεκριμένη εγκύκλιος στερείται  πλήρως ρεαλισμού, εφόσον τουλάχιστον δεν θέλουμε να υπάρξει κίνδυνος, ακόμη και ζωής, για το εμπλεκόμενο προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων όπως και για τους ασθενείς. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται αναγκαία η άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, τουλάχιστον έως ότου με ευθύνη της Πολιτείας διαμορφωθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν τον περιορισμό της εμπλοκής της αστυνομίας  σε αυτά τα περιστατικά χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.

                                               Για το   Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο  Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός  Γραμματέας

       Χρήστος  Γιαννικούλης                                            Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος

Περισσότερα Νέα