Ιατρικός σύλλογος Πύργου για τους νέους κανόνες παραπομπής εξετάσεων: Ζημιωμένοι οι ασθενείς!

24 Ιουλίου - 17:12 Τοπικά

            Ως γνωστόν από 07/11/1016 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέοι περιοριστικοί κανόνες  παραπομπής για τις  διαγνωστικές εξετάσεις  που προβλέπονται από το ΦΕΚ 2221Β/18-7-2016 σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων:

 «Επιπροσθέτως, θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10 [κωδικός νόσου ή συμπτώματος], όπου ως μέσο παραπεμπτικό ορίζεται ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και για το ίδιο ICD-10. Για τον υπολογισμό του μέσου παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ICD-10 λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο έτος δηλαδή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όταν ιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού, θα καταγράφεται η υπέρβαση. Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται τόσο ο ιατρός με ειδικό μήνυμα στην οθόνη του Η/Υ του, όσο και ο ΕΟΠΥΥ»

Εύκολα μπορεί να προβλέψει κανείς τα προβλήματα που μπορούν να  ανακύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών, πρόβλεψη η οποία άλλωστε επιβεβαιώνεται από τις πρώτες μέρες εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων. Στην πράξη είναι αδύνατο για τον κάθε ιατρό να παραπέμψει για οποιαδήποτε σχετικά ακριβή εξέταση τον ασθενή του, ακόμη και αν κρίνει ότι αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την υγεία του, χωρίς να βρεθεί εκ των υστέρων ο ιατρός υπόλογος έναντι του ΕΟΠΥΥ για υπέρβαση δαπάνης. Ως συνέπεια ο ιατρός παρεμποδίζεται να δράσει σύμφωνα με την ιατρική κρίση του, ως θα όφειλε, με αποτέλεσμα συχνά να αναγκάζεται να αποκλίνει  από την εφαρμογή ακόμη και καλά τεκμηριωμένων ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών.  Έτερο απαράδεκτο σημείο των ανωτέρω οδηγιών είναι ο αποκλεισμός συναφών ιατρικών ειδικοτήτων από το δικαίωμα παραπομπής συγκεκριμένων εξετάσεων, γεγονός το οποίο εμποδίζει τον ιατρό να προσφέρει το καλύτερο στον ασθενή του και αυξάνει τη γραφειοκρατία του συστήματος.

Ο τελικά ζημιωμένος απ΄ όλες αυτές τις δυσλειτουργίες  είναι ο ίδιος ο ασθενής, το δε οικονομικό όφελος για τον ΕΟΠΥΥ είναι μόνο βραχυπρόθεσμο, καθώς  η συνεπαγόμενη από τους νέους περιορισμούς απόκλιση από την ορθή άσκηση τις ιατρικής θα αυξήσει τις  εσφαλμένες ή καθυστερημένες διαγνώσεις,  άρα και τις επιπλοκές των νόσων όπως και εν γένει τη νοσηρότητα μακροπρόθεσμα,  με τελική συνέπεια την σημαντική οικονομική επιβάρυνση του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ, επίσης μακροπρόθεσμα.

            Ουδείς διαφωνεί με την βέλτιστη οικονομικά  διαχείριση των πόρων για την Υγεία, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, αυτή όμως δεν μπορεί να γίνεται αμιγώς με λογιστικά κριτήρια εις βάρος της  ορθής άσκησης της ιατρικής. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναστείλει άμεσα την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και να καθορίσει,  από κοινού με τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες (δηλαδή τους συλλογικούς επιστημονικούς φορείς των ιατρών ανά ειδικότητα), τα ενδεδειγμένα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες,  που θα εξασφαλίσουν τη  βέλτιστη  παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς παράλληλα με την οικονομικά συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

                                 Για  το  Διοικητικό Συμβούλιο  του  Ι.Σ.Π.Ο.

            Ο  Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν.  Γραμματέας

  Ευάγγελος  Παπαγεωργίου                                               Χρήστος   Γιαννικούλης

Περισσότερα Νέα