Ηλεία: Σε ποιες εκκλησίες θα γίνουν 2πλές Θείες Λειτουργίες Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτων

24 Ιουλίου - 16:20 Τοπικά

Εγκύκλιο προς τους εφημέριους των Ιερών Ναών απέστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ Γερμανός αναφορικά με τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Πιο αναλυτικά:

Πρός

                        Τούς αἰδ. Ἐφημερίους  τῶν Ἱ. Ναῶν καί τῶν

                        Ἱερῶν  Μονῶν  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν

                                                                                Ἕδρας των

 Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀφοῦ σᾶς εὐχηθῶ νά περάσετε χαρούμενα καί εὐλογημένα τό ἄγιο Δωδεκαήμερο ἐσεῖς, οἱ οἰκογένειές σας καί οἱ ἐνορίτες σας, σᾶς γνωρίζω ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ.  3230/15-12-2020 Ἐγκύκλιό της σέ συνεννόησι μέ τό Κράτος ὁρίζει τά ἑξῆς  διά τήν περίοδο ἀπό σήμερα μέχρι 7 Ἰανουαρίου 2021.

1) Στούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές  τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές θά τελεῖται Θεία Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς μέχρι σήμερα.

2) Κυριακές καί ἑορτές μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὅλη τήν ἡμέρα θά μένουν ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί Ναοί τῶν ἐνοριῶν  διά προσκύνησι τῶν πιστῶν καί διά κατ’ἰδίαν ὀλιγόλεπτη  προσευχή.

3) Κατά τίς Θεῖες Λειτουργίες τῶν τριῶν μεγάλων Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί  Θεοφάνεια), ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή  πιστῶν σέ μικρούς Ναούς μέν μέχρι  25  πιστῶν καί στόν Μητροπολιτικό Ναό  μέχρι  50 πιστῶν,  τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ἀποστάσεων καί μέτρων ἀποφυγῆς τοῦ συνωστισμοῦ (1 πρόσωπο ἀνά 15 τ.μ. ἐπιφανείας, μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους καί μέ ὑποχρεωτική τήν χρήση μάσκας καθ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τῶν ἱεροπραξιῶν) .

4) Κατά τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων δέν θά πραγματοποιηθοῦν Λιτανεῖες ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ  τόν καθαγιασμό τῶν  ὑδάτων θά τελεσθεῖ ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν , τηρουμένων ἀσφαλῶς τῶν ἀνωτέρω μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας. Ὁ ἁγιασμός θά παραμείνη στό Ναό        ὅλη τήν ἡμέρα, ὥστε ὅσοι ἐπιθυμοῦν θά προσέρχωνται – ὄχι πολλοί μαζί – νά λαμβάνουν τόν ἁγιασμό καί τήν χάριν του.

5) Οἱ Κληρικοί καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ καθίστανται ὑπεύθυνοι ἐλέγχου καί ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων καί καθοδηγήσεως τῶν πιστῶν μέ τήν ἀρωγή καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ναοῦ τους. Καλοῦνται νά ἐποπτεύσουν μέ τήν δέουσα ἐγρήγορση καί ἀπαρέγκλιτη ἀκρίβεια τήν τήρηση τῶν παραπάνω ὁδηγιῶν, ἀναλογιζόμενοι τήν εὐθύνη προστασίας τῆς ὑγείας πού ἀναλαμβάνουν ἔναντι τῆς Πολιτείας, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά πάντα μέ εὐγένεια , ὑπομονή καί ἀγάπη.

 

Β΄

Τέλεσι Δευτέρας Θείας Λειτουργίας τά Χριστούγεννα – τήν Πρωτοχρονιά καί τά Φῶτα.

Διά νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά κοινωνήσουν περισσότεροι Χριστιανοί, στίς ἐνορίες πού ὑπάρχουν διπλοί Ἐφημέριοι θά τελεσθοῦν δύο θεῖες Λειτουργίες, ὁ ἕνας Ἐφημέριος θά τελέση  τήν πρώτη στό παρεκλήσιο καί ὁ δεύτερος στήν κυρία Ἁγ. Τράπεζα. Καί στίς τρεῖς ἑορτές ἡ πρώτη μέ τόν Ὄρθρον μαζί θά τελεσθῆ 6:00-8:30 π. μ. καί ἡ δεύτερη 9:00-10:15 π.μ.

Σημειώνεται , ὅτι ὁ πρῶτος Ἐφημέριος μετά τήν τέλεσι τῆς πρώτης θείας Λειτουργίας δέν θά φύγη , ἀλλά θά παραμείνη νά βοηθήση καί στήν δεύτερη. Ὅπως ὁ δεύτερος θά εἶναι ἀπό τόν Ὄρθρο τῆς πρώτης θείας Λειτουργίας διά νά βοηθήση τόν τελοῦντα τήν πρώτη θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήση καί αὐτός μερικούς Χριστιανούς.

Εἰς τούς ἑξῆς Ναούς θά τελεσθῆ δεύτερη Θεία Λειτουργία:

  1. I. Πύργου:

Ἁγίου Νικολάου

Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἁγίας Κυριακῆς

Κοιμητηρίου.

  1. II. Ἀμαλιάδος:

Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἁγίου Γεωργίου

Εὐαγγελισμοῦ.

III.Γαστούνης:

Ἁγίου Νικολάου.

 

Γ΄

Ἡ Δοξολογία τήν Πρωτοχρονιά θά γίνη κανονικά σέ ὅλες τίς ἐνορίες καί τίς Μονές στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας κατά τό Τυπικόν.

Ὅπου τελεσθοῦν δύο θεῖες Λειτουργίες ἡ Δοξολογία θά γίνη στό τέλος τῆς δεύτερης θείας Λειτουργίας.

 

Δ΄

   Κάλυψις κενῶν  Ἐνοριῶν ἀπό τούς Ἱεροκήρυκας καί τούς ἐλευθέρους.

  1. Ὁ Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Κωλέτης :

Χριστούγεννα –  Φῶτα:  Ψάρι

Πρωτοχρονιά  : Σιμίζα

  1. Ὁ Ἀρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος :

Χριστούγεννα : Παλαιόπολις

Πρωτοχρονιά : Δήμητρα

Φῶτα:   Λουκᾶ Πηνείας

  1. Ὁ Ἀρχιμ.Δαμασκηνός Πετρᾶκος :

Χριστούγεννα : Βυτινέϊκα Πύργου

Πρωτοχρονιά :Λουκᾶ

Φῶτα :  Ἁγία Τριάδα (Μπουκοβίνα)

4.Ὁ π.Ἀντώνιος Δημητρόπουλος :

Χριστούγεννα : Κοσκινά

Πρωτοχρονιά: Παλαιοβαρβάσαινα

Φῶτα : Χανάκια

  1. Ὁ π.Ρωμανός Καββαθᾶς:

Χριστούγεννα: Ἀρβανίτη

Πρωτοχρονιά: Κοσκινά

Φῶτα: Βυτινέϊκα

Παρακαλῶ νά δείξετε τήν ἰδιαιτέραν προσοχή σας στήν ἐφαρμογή πάντων τῶν παραπάνω.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Περισσότερα Νέα