Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Πύργου: Τα τέλη στους Ιδιώτες – Ο λογαριασμός στου πολίτες (άρθρο του Γ. Κονταξή)

24 Ιουλίου - 19:23 Τοπικά

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας αποφασίστηκε η σύναψη 12ετούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών φωτισμού με ιδιώτη και η εκχώρηση των δημοτικών τελών κατά το ποσό της αμοιβής του για το διάστημα των 12 ετών(!!).
Ο ιδιώτης που θα αναδειχθεί με διαγωνισμό θα πετύχει μέσω της εγκατάστασης φωτιστικών led στο δίκτυο οδοφωτισμού και της συντήρησής του ενεργειακή εξοικονόμηση. Το ποσό που θα εξοικονομηθεί θα μοιράζεται ανάμεσα στον Δήμο και τον ιδιώτη ως εξής:
Ο Δήμος θα ωφελείται το ποσοστό της πενιχρής έκπτωσης που θα δώσει ο εργολάβος στον διαγωνισμό και ο ανάδοχος θα παίρνει μέσω των δημοτικών τελών όλο το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για ετήσια εξοικονόμηση 1.000.000€ και έκπτωση 10-20%, ο ιδιώτης θα εισπράττει ετησίως (και για 12 έτη) 900.000-800.000€ από τα δημοτικά τέλη και ο Δήμος θα επωφελείται το υπόλοιπο ποσό των 100.000-200.000€ αντίστοιχα(!!).
Είναι δεδομένο ότι η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και η ενεργειακή εξοικονόμηση συνιστούν προτεραιότητες για κάθε δημοτική αρχή. Και στον τομέα αυτό η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει να επιδείξει καμία ιδιαίτερη επίδοση, καθώς ζούμε σε έναν σκοτεινό και ενεργοβόρο Δήμο.
Όμως, οι ανάγκες αυτές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και ευκαιρία για σύναψη σκανδαλωδών συμβάσεων τη στιγμή που βιώνουμε μια δεινή ενεργειακή πραγματικότητα.
Για τη συνολική αποτίμηση της συγκεκριμένης επιλογής νομίζω ότι επιβάλλεται να τεθούν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:
1) Γιατί δεν ελήφθη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένα τέτοιο κορυφαίο θέμα που δεσμεύει τον Δήμο για τα επόμενα 12 έτη;
2) Είναι δυνατόν να εκχωρούνται ερήμην των δημοτών τα τέλη που αγόγγυστα θα πληρώνουν για 12 χρόνια, υπό συνθήκες ανύπαρκτης διαβούλευσης, με μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής;
3) Γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί με διαφανή τρόπο η αποτίμηση του κόστους της επένδυσης του ιδιώτη;
4) Μήπως το έργο έχει εμφανιστεί ως ασύμφορο για τον Δήμο, για να καταστεί συμφέρον για τον ανάδοχο;
5) Πώς μπορούμε να στηριχτούμε σε μια μελέτη που έχει χρησιμοποιήσει ως έτος βάσης το 2019;
6) Είναι δυνατόν να τίθεται από το Δήμο το επιχείρημα ότι δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, όταν η πόλη βοά για πλειάδα προσληφθέντων που στελεχώνουν θέσεις άσχετες με αυτές για τις οποίες προσλήφθηκαν;
7) Γιατί δεν γίνεται ουδεμία αναφορά για αντίστοιχη μείωση των τελών ως αποτέλεσμα της ενεργειακής εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί;
Yπό τη σημερινή συγκυρία ενεργειακής αβεβαιότητας, όταν ήδη λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης, η υπογραφή μιας σύμβασης που θα δεσμεύει το Δήμο για δώδεκα χρόνια είναι απολύτως παρακινδυνευμένη και πάντως πρέπει να εξεταστεί εξαρχής, καθώς στηρίζεται σε παρωχημένα στοιχεία (έτος 2019).
Ο Δήμος Πύργου είναι απαραίτητο να σχεδιάσει με σοβαρότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών του. Κάτι τέτοιο, όμως, επιβάλλεται να γίνει με όρους ευρείας δημόσιας συζήτησης για όλες τις επιλογές χρηματοδότησης, ενημέρωσης επί των οικονομικών παραμέτρων, διαφάνειας και προστασίας του συμφέροντος των δημοτών.

Περισσότερα Νέα