Ισότιμη αντιμετώπιση του νομού ζητά από το υπουργείο Υγείας ο Ηλείος οικονομολόγος Ν. Καλάκος: «Επείγει η ενίσχυση της δημόσιας Υγείας της Ηλείας»

24 Ιουλίου - 19:21 Τοπικά

Τη χορήγηση ισχυρών επιστημονικών και οικονομικών κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό της χώρας ζητά από το υπουργείο Υγείας ο Ηλείος οικονομολόγος και τέως γενικός διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, Νίκος Καλάκος, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι νοσηλευτικές μονάδες της Ηλείας με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και να αποτραπεί ο κίνδυνος αναστολής ζωτικών κλινικών.

Ο Νίκος Καλάκος τονίζει πως κατά την πανδημία τα κεντρικά νοσοκομεία ενισχύθηκαν με γιατρούς που αποχώρησαν από τα περιφερειακά, αφήνοντας σημαντικά κενά που δεν καλύφθηκαν. Για αυτό τον λόγο ζητά από το υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει από νέα βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς των γιατρών, βελτιώνοντας και τις εργασιακές τους συνθήκες.

Όπως επισημαίνει, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έβαλαν «πλάτη» στην πανδημία και πολύ σωστά η κυβέρνηση τους χορήγησε έκτακτα επιδόματα, σημείωσε όμως ότι τα δεδομένα της πανδημίας επιβάλλουν αναθεώρηση του μοντέλου δημόσιας υγείας για την επόμενη μέρα.

Παράλληλα, ο Νίκος Καλάκος υπογράμμισε ότι εφόσον η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να διευρύνει τη λίστα με τις «άγονες και προβληματικές Α΄ ζώνης» περιοχές, θα πρέπει για λόγους ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης να συμπεριλάβει και την Ηλεία, προκειμένου να επιλυθεί βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα των «άγονων» προκηρύξεων και να εκδηλωθεί ενδιαφέρον διορισμού από γιατρούς.

«Κατά την πανδημία ωφελήθηκαν τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο έδινε τη δυνατότητα σε γιατρούς περιφερειακών μονάδων να αποχωρήσουν, δίχως όμως να διασφαλιστεί η αντικατάστασή τους. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε το ισχύον πλαίσιο και να χορηγήσουμε ισχυρά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να στελεχωθούν οι νοσηλευτικές μονάδες της Ηλείας και να τερματιστούν οι “άγονες” προκηρύξεις. Eφόσον το υπουργείο Υγείας θέλει να διευρύνει τη λίστα με τις “άγονες και προβληματικές” περιοχές, θα πρέπει για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης να εντάξει σε αυτές και την Ηλεία, για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα», δήλωσε.

Περισσότερα Νέα