Κ. Λεβέντης: Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις της Ηλείας από τη νέα κυβέρνηση

24 Ιουλίου - 13:47 Τοπικά

Μεταξύ των βασικών προγραμματικών δεσμεύσεων της νέας κυβέρνησης, είναι η οικοδόμηση μιας παραγωγικής Ελλάδας, αλλά και η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε όλοι οι πολίτες  και ειδικά οι νέοι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες στην προκοπή, στην ευημερία.

Ο νομός Ηλείας οφείλει να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων στη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Η περιοχή μας διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: προνομιακή γεωμορφολογία, περιβαλλοντικό πλούτο, μοναδικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς πόρους. Παρουσιάζει, ωστόσο, σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, εξαιτίας προβλημάτων όπως η έλλειψη μεταφορικών υποδομών, οι αδυναμίες στην παραγωγική συγκρότηση της οικονομίας, οι επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και του 2021 κ.ά.

Τα προβλήματα αυτά οφείλουν να αντιμετωπιστούν από τη νέα κυβέρνηση, προκειμένου να αντιστραφεί η πορεία απαξίωσης της περιοχής και να διασφαλιστεί ότι η Ηλεία θα έχει το ρόλο που της αξίζει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Απαιτείται, ειδικότερα, η εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων και η διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του τόπου, για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο κατάλληλος χρόνος για ξεκινήσει η νέα προσπάθεια είναι τώρα, καθώς μέχρι το 2027 η Ηλεία θα  έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πόρους από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και των τομεακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 – 2027 και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο πρωτογενής τομέας οφείλει να βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών έργων και παρεμβάσεων. Αναμένουμε δράσεις με στόχο την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων και ομάδων παραγωγών, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να ενισχυθούν οι διαπραγματευτικές δυνατότητες και η πρόσβαση των παραγωγών σε δίκτυα προώθησης, σε καινοτόμες πρακτικές κ.λπ. Αναμένουμε, περισσότερα κίνητρα, εργαλεία χρηματοδότησης και προγράμματα κατάρτισης των νέων αγροτών, νέα εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, νέα κίνητρα και μηχανισμούς υποστήριξης για τη σήμανση και την τυποποίηση των τοπικών προϊόντων, καθώς και σοβαρές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

Εξίσου σημαντικός τομέας προτεραιότητας είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών που αξιοποιούν – με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο – το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πεδία όπως ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός τουρισμός με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία την Αρχαία Ήλιδα και το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, ο αθλητικός τουρισμός, ο περιπατητικός και φυσιολατρικός τουρισμός και ο ιαματικός/θερμαλιστικός τουρισμός, με ολικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην Κυλλήνη και τη Λίμνη Καϊάφα κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό κλάδο, μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων αγροτουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού και ειδικότερων μορφών του, όπως είναι ο οινοτουρισμός και ο ελαιοτουρισμός.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των παρεμβάσεων είναι ενίσχυση των υποδομών, ώστε η Ηλεία να βγει από την απομόνωση. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και της οδικής σύνδεσης Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία. Οφείλει, επίσης, να αξιοποιήσει πόρους για τη βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών κρουαζιέρας στο λιμάνι του Κατακόλου, ώστε να αυξήσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την επισκεψιμότητά του.

Απαραίτητη, τέλος, για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Ηλείας είναι η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με  ενισχύσεις για τον ψηφιακό και πράσινο εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, δημιουργία οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων με υποδομές για τη μεταποίηση, δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, το οποίο θα υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες σε συνεργασία με φορείς της επιχειρηματικότητας και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, κ.ά.

Ο εκσυγχρονισμός και η εξωστρέφεια του πρωτογενή τομέα, η αξιοποίηση της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου,  η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τη φύση, τη γεωργία και τη μεταποίηση και η βελτίωση των υποδομών για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας, είναι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η νέα κυβέρνηση, ώστε η Ηλεία να καταφέρει να μπορέσει να κάνει το άλμα ανάπτυξης που χρειάζεται, στα επόμενα χρόνια. Τα δείγματα γραφής είναι θετικά και οι προσδοκίες υψηλές. Αναμένουμε ακόμη περισσότερα έργα και δράσεις.

Περισσότερα Νέα