Καινούργιος προσδιορισμός θέσεων στις λαϊκές αγορές Πύργου. Εως 15 Μαΐου οι αιτήσεις

24 Ιουλίου - 17:18 Τοπικά

Μετά την ολοκλήρωση της θεώρησης των επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών, πρόκειται να γίνει εκ νέου προσδιορισμός θέσεων στις λαϊκές αγορές του Πύργου, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α2-639/2-7-14, με την διαδικασία της μοριοδότησης.

Όλοι οι κάτοχοι θεωρημένων και νέων επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών οι οποίοι συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Πύργου, καλούνται έως τις 15-5-2015, να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας αίτηση για χορήγηση θέσης, μαζί με τα κάτωθι απαραίτητα έγγραφα:

  1. Άδεια σε ισχύ(νέα ή θεωρημένη)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Πιστοποιητικό αναπηρίας

Σημείωση: η μοριοδότηση θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Παλαιότητα της άδειας, η ηλικία του δικαιούχου, η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, ο αριθμός των τέκνων του και οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.

Περισσότερα Νέα