Καραντώνης, Βενιζέλος και Καραντζάς οι νέοι άμισθοι σύμβουλοι του Δημάρχου Πύργου. Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

Τρεις νέοι άμισθοι σύμβουλοι ορίστηκαν από το Δήμαρχο Πύργου. Πρόκειται για τους

Καραντώνη Χαράλαμπο του Αποστόλου σε θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής.

Βενιζέλο Σπυρίδωνα του Δημητρίου σε θέματα συντήρησης –επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Πύργου

και Καραντζά Χρήστο του Αποστόλου σε θέματα αγροτικής οδοποιίας και εύρυθμης λειτουργίας του λατομείου στον Ελαιώνα. 

Οι παραπάνω άμισθοι σύμβουλοι  υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχονται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν σε κάθε περίπτωση. Θα παρέχουν προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλονται τα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου

Περισσότερα Νέα